Google Wifi

Från 1 490,00 kr
Gratis frakt
Konfiguration i tre steg.
1
Hämta appen.
2
Koppla in en Wifi-åtkomstpunkt.
Anslut den första Wifi-åtkomstpunkten till modemet och strömkällan med de medföljande sladdarna.
3
Anslut till internet.
Följ anvisningarna i app