Villkor för kampanjkoder på Google Store

De allmänna användarvillkoren gäller när Google Inc. eller en extern partner till Google Inc. erbjuder en kampanjkod som endast kan tillämpas på köp av en enhet, ett tillbehör eller annat objekt från Google Store. Sådana kampanjkoder är en rabatt på priset på upp till kampanjbeloppet och inte ett lagrat värde. De kan endast användas en gång, de kan inte överföras till andra användare, de kan inte lösas in mot kontanter och har inget värde efter användningen. Alla kampanjkoder måste lösas in inom det angivna tidsintervallet för kampanjerbjudandet. Kodens värde försvinner på det angivna utgångsdatumet. Varken Google Inc. eller våra externa partner, om tillämpligt, ansvarar för borttappade eller stulna kampanjkoder, eller för kampanjkoder som inte har lösts in under inlösningsperioden. Användare måste vara bosatta i landet där kampanjen gäller, ha fyllt 13 år och ha ett aktivt Google Payments-konto för att kunna lösa in värdet. Tillämpliga lagar gäller för villkoren. Ogiltigt där förbud gäller.