Villkor för kampanjkoder på Google Store

De allmänna användarvillkoren gäller när Google LCC, dess partner (”Google”) eller en extern partner till Google erbjuder en kampanjkod som endast kan tillämpas på köp av en enhet, ett tillbehör eller annat objekt från Google Store. Sådana kampanjkoder gäller en rabatt på priset på upp till kampanjbeloppet och inte ett lagrat värde. De kan endast användas en gång, de kan inte överföras till andra användare, de kan inte lösas in mot kontanter och har inget värde efter användningen. Alla kampanjkoder måste lösas in inom den angivna tidsperioden för kampanjerbjudandet. Kodens värde löper ut på det angivna utgångsdatumet. Varken Google eller eventuella externa partner ansvarar för borttappade eller stulna kampanjkoder, eller för kampanjkoder som inte har lösts in under inlösningsperioden. Användare måste vara bosatta i landet där kampanjen gäller, ha fyllt 13 år för att kunna lösa in värdet. Tillämpliga lagar gäller för villkoren. Ogiltigt där förbud gäller.