Välj Google Wifi

Google Wifi – 1-pack

1 239 kr

Köp en Google Wifi-åtkomstpunkt att använda antingen som ensam router eller för att lägga till befintliga wifi-åtkomstpunkter.
Upp till 85 m²/åtkomstpunkt

Google Wifi – 3-pack

2 390 kr

Få täckning i hela hemmet med vårt 3-pack Google Wifi-åtkomstpunkter.
Upp till 255 m²
85 m²/åtkomstpunkt