Vilkår for kampanjekoder i Google Store

Disse generelle bruksvilkårene gjelder når en kampanjekode tilbys av Google Inc. eller av tredjeparter i samarbeid med Google Inc. for kjøp av enheter, tilbehør eller andre varer som selges, utelukkende i Google Store. Med slike kampanjekoder kan man få en redusert pris opptil kampanjebeløpet på en vare. Kampanjekodene kan bare brukes én gang og kan ikke lagres til senere kjøp. De kan ikke overføres til andre brukere eller veksles inn i penger, og de gjøres ikke om til restbeløp etter bruk. Alle kampanjekoder må løses inn innen den spesifiserte perioden for kampanjen, ellers mister koden verdien på utløpsdatoen. Google Inc. og eventuelle tredjepartspartnere er ikke ansvarlig for mistede eller stjålne kampanjekoder eller utløpte kampanjekoder som ikke er løst inn i innløsningsperioden. For å være kvalifisert og kunne løse inn kampanjekoder må brukere ha bostedsadresse i landet der kampanjen gjelder, være 13 år eller eldre og ha eller aktivere en Google Payments-konto. Vilkårene er underlagt gjeldende lov og rett og kan gjøres ugyldige hvis de er i strid med gjeldende lovverk.