Vilkår for kampanjekoder i Google Store

Disse generelle bruksvilkårene gjelder når en kampanjekode er tilbudt av Google Inc. eller av tredjeparter i kompaniskap med Google Inc. for kjøp av enheter, tilbehør eller andre varer som selges utelukkende i Google Store. Slike kampanjekoder kan brukes til å redusere prisen på en vare opptil kampanjebeløpet. De kan bare brukes én gang og kan ikke lagres til senere kjøp. De kan ikke overføres til andre brukere eller veksles inn i kontanter, og de gjøres ikke om til restbeløp etter bruk. Alle kampanjekoder må løses inn innen den spesifiserte perioden for kampanjen, ellers utløper beløpet på utløpsdatoen. Google og eventuelle tredjepartspartnere er ikke ansvarlig for tapte eller stjålne kampanjekoder eller utløpte kampanjekoder som ikke er løst inn i innløsningsperioden. For å være kvalifisert og kunne løse inn kampanjekoder må brukere ha bostedsadresse i landet kampanjekoden er gyldig i, og være 13 år eller eldre. Vilkårene er underlagt gjeldende lov og rett og kan gjøres ugyldige hvis de er i strid med gjeldende lovverk.