Försäljningsvillkor för Enheter - Sverige

Gäller från och med: 5 augusti 2015

Dessa Försäljningsvillkor för Enheter och alla andra villkor som hänvisas till i dessa villkor, såsom villkor i Returpolicyn och Garanticenter (“Villkor”), gäller mellan dig och Google Commerce Limited, med sitt huvudsakliga säte vid Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (benämns “Google” eller “vi”), när du köper enheter och/eller tillbehör från (“Enhet”).

För genomförande av ditt köp av Enheten krävs att du godkänner dessa Villkor. Var vänlig läs dem noggrant. Gör ingen beställning om du inte förstår Villkoren eller inte godkänner någon del av dem.

Google-tjänster

När du använder Google-tjänster genom din Enhet regleras din användning av de tillämpliga tjänstevillkoren för sådana tjänster, inklusive Google Användarvillkor. Användning av vissa funktioner hos Enheten kan kräva att du skapar ett Google-konto. Notera att Google-tjänster och innehåll kan variera mellan olika regioner.

Google Payments

För att kunna göra en beställning måste du ha ett Google Payments-konto. Innehav av Google Payments-kontot underlättar processen om du vill returnera eller byta din Enhet eller ta emot support från Google, men det är inget krav. Ett Google Payments-konto är gratis och om du inte har ett kommer du att bli hänvisad till Google Payments innan du kan checka ut. Din användning av Google Payments är föremål för Google Payments Användarvillkor. Lägg ingen beställning om du inte godkänner Google Payments Användarvillkor.

Integritet

Vi hänvisar dig till vår Google Sekretesspolicy och Google Payments Sekretesspolicy för mer information kring hur Google samlar in, använder och delar informationen som vi tar emot från dig.

Du samtycker till att Google, för att behandla din beställning och skydda dig och Google från bedrägliga transaktioner, får lämna ut din orderinformation till väl ansedda tredje parter för verifikation av adresser och för att medverka till att fullborda eller leverera din order.

Support

Vänligen vänd dig till Google Store Support för att lära dig mer om support som erbjuds av Google för din Enhet. Googles supportteam kommer endast att tillhandahålla support om du befinner dig i ett land som stödjs, enligt beskrivning på Sidan med Tillgänglighet per Land.

Beställning, ingående av avtal och betalning

När du lägger en beställning av en Enhet i tillåter du Google att debitera ditt kreditkort, betalkort eller annan betalningsmetod som du har valt för ditt köp med den totala summan för din beställning (inklusive fraktkostnader och skatter).

Google förbehåller sig rätten att avvisa en beställning på grund av brist på tillgång eller annan berättigad anledning som anges från tid till annan. Google kan till exempel avvisa din beställning om du inte bor i ett land från vilket Enheter kan köpas genom eller om du beställer fler än det maximala antalet Enheter.

Vi kommer utan fördröjning att skicka dig ett e-postmeddelande med bekräftelse om mottagande av din beställning och ett ordernummer som du bör ange om du har några uppföljningsfrågor. Du bör kontrollera och justera felaktigheter innan du skickar din beställning till oss. Vi kommer att skicka ett andra e-postmeddelande som bekräftar leverans eller avvisar din beställning inom 30 dagar efter att du gjort din beställning. Ditt avtal med Google träder i kraft vid tidpunkten du lägger din beställning, men är beroende av att Google därefter skickar ett andra e-postmeddelande med bekräftelse om att din Enhet har levererats. Såsom nämns i avsnittet om ”Leverans” nedan kan det finnas omständigheter under vilka vi inte kan leverera en Enhet till dig. Om din beställning innehåller mer än en produkt, och alla produkter inte levereras vid samma tidpunkt, kommer avtalet för de produkter vi inte har avsänt också vara beroende av att vi skickar ett e-postmeddelande som bekräftar avsändandet av återstående produkter.

Priser och skatter

Enhetens pris som visas på sidan inkluderar inte fraktkostnader. Information om fraktkostnader kan hämtas här och kommer också att presenteras vid utcheckningen innan du genomför din beställning.

Alla priser är inklusive moms.

Tillämpliga skatter kommer att presenteras vi utcheckning eller på sidan med beskrivning av Enheten. Alla priser som visas i kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Du kommer att debiteras det pris för Enheten som anges vid tidpunkten du lägger din beställning.

Om Google skulle sänka priset på någon Enhet inom 15 dagar från det datum du beställer den måste du kontakta Google Store Support inom 15 dagar från prisändringen för att begära en återbetalning eller tillgodohavande för skillnaden mellan priset du betalade och det nedsatta priset. Vänligen observera att detta inte gäller för tidsbegränsade prissänkningar, såsom vid speciella försäljningskampanjer och erbjudanden.

Google kan också erbjuda reklamerbjudanden eller rabatterade priser på Enheter. Om så sker tillämpas villkor tillämpliga för sådana reklamerbjudanden eller priser i händelse av konflikt med dessa Villkor.

Leverans

Vi kanske inte har möjlighet att leverera till alla platser. Vänligen se vår Sida med Tillgänglighet per Land för platser till vilka vi levererar din Enhet. Om Google inte levererar en Enhet till adressen du har angett kommer du att få ett meddelande om detta och du kommer inte att bli debiterad för din beställning.

Om en Enhet inte kan levereras för att du har uppgett felaktig eller ofullständig leveransinformation kommer Enheten att returneras till Google. I sådant fall kommer du inte att debiteras för Enheten (eller så kommer redan debiterade belopp att återbetalas till dig genom den ursprungliga betalningsmetoden i ditt Google Payments-konto) men du kan bli debiterad för fraktkostnader (och sådana belopp kommer inte att återbetalas). Om en Enhet inte levereras för att vi eller en transportör begick ett misstag kommer du inte att bli debiterad och alla belopp kommer att återbetalas.

Om du inte mottar din Enhet, var vänlig kontakta Google Store Support.

Felaktig prissättning

Vi anstränger oss för att försäkra att inga felaktiga priser förekommer Google Store. Om det mot förmodan skulle förekomma ett felaktigt pris godkänner du att Google inte blir bunden av sådant felaktigt pris, om inte ditt kreditkort, betalkort eller annan betalmetod i ditt Google Payments-konto redan har debiterats. Om ett misstag upptäcks och du ännu inte har blivit debiterad kommer vi att informera dig om det korrekta priset och ge dig möjligheten att fullfölja din beställning till det korrekta priset eller avbryta den.

Orderbegränsning

Du får inte beställa mer än det maximala antalet Enheter som vi anger från tid till annan. Till exempel kan ha en maximal orderbegränsning för en särskild Enhet.

Import och export

Enheten kan vara föremål för import- och exportlagar och föreskrifter i USA och andra platser. Du måste följa alla inhemska och internationella import- och exportlagar och föreskrifter som är tillämpliga i samband med Enheten. Dessa lagar kan innefatta restriktioner gällande destination, användare och användning.

Användning av Enheten

Vänligen läs instruktioner som medföljer Enheten noggrant, inklusive instruktioner som kan finnas tillgängliga online.

För att ta del av förbättrad funktionalitet hos din Enhet kan du behöva logga in på ditt Google-konto eller skapa ett Google-konto om du inte redan har ett. Du godtar att följa mjukvarulicensavtal som gäller för din användning av mjukvara på Enheten. Google kan också tillhandahålla mjukvaruuppdateringar/uppgraderingar som du behöver installera för att få ut bästa möjliga funktionalitet ur din Enhet och/eller Google-tjänster på din Enhet. Användning av den mjukvaran kan vara föremål för ytterligare licensvillkor.

Återförsäljning och gåvor

Du får endast köpa Enheter för ditt personliga bruk. Du får inte affärsmässigt återförsälja Enheter men du får ge bort Enheten som en gåva. Mottagare av gåvor kan behöva skapa och upprätthålla ett Google Payments-konto för att ta emot support som erbjuds av Google. Dessa Villkor gäller för alla mottagare av gåvor.

Enhetens tekniska specifikationer

Batteritiden för din Enhet, såsom den beskrivs på sidor med beskrivning av Enheter, kommer att bero på enhetsinställningar, användning och många andra faktorer. Batteritester utförs med särskilda enheter; faktiska resultat kan variera.

Enheter med lagringskapacitet kan vara förformaterade med operativsystem och andra filer. Till följd av detta kommer faktisk formaterad kapacitet vara mindre än minnesmängden som anges på sidor med beskrivning av Enheten i .

Data och avaktivering

Du är ansvarig för att sköta data som lagras på din Enhet, inklusive, till exempel, radering, överföring och back-up av sådan data. Till exempel, om du väljer att ångra ditt köp och returnera Enheten, eller om du måste skicka Enheten till Google för utbyte, är det ditt ansvar att radera alla personuppgifter eller annan information innan du skickar den till Google. Google ansvarar inte för någon användning eller utlämning av information som lagras på en Enhet. Om du meddelar Google att du inte har mottagit din Enhet, att Enheten är defekt, eller att den har försvunnit eller blivit stulen kan Google avaktivera din Enhet. Avaktivering raderar inte automatiskt personuppgifter eller annan information som lagras på din Enhet. Vi rekommenderar starkt att du periodvis tar back-up av din information.

Returpolicy

Returer, återbetalningar och byten regleras av vår Returpolicy, som du hittar här.

Fel

Om Enheten är eller blir defekt av anledning som du inte ansvarar för kan du vara berättigad till återbetalning, byte, eller reparation av din Enhet. Vänligen vänd dig alltid till tillverkaren för utnyttjande av tillverkargarantier, såsom beskrivs i Garanticentret.

Om du har en defekt Enhet, vänligen kontakta Google Store Support. I vissa situationer avseende ytterligare garantier kan Google hänvisa dig till tillverkaren av Enheten för support rörande defekta Enheter.

Om Google förser dig med en Enhet i utbyte godkänner du att Google kan byta ut den defekta Enheten med antingen en ny eller renoverad Enhet. Ingenting i detta avsnitt påverkar dina rättigheter som köpare av varor enligt konsumenträttslig lagstiftning.

Produktåtaganden

Du har enligt lag vissa rättigheter när du köper en Enhet. Till exempel lovar vi att vi har rätt att sälja Enheten till dig, att enheten överensstämmer med beskrivningen vi har gett av den innan ditt köp och att Enheten är av acceptabel kvalitet och lämplig för avsett ändamål. Utöver dessa åtaganden och de som uttryckligen ges till dig avseende Enheten, gäller inga andra garantier eller villkor för vårt avtal med dig, om inte det uttryckligen anges i dessa Villkor.

Enhetsfunktionalitet utanför Googles kontroll

Du bekräftar att om inte det särskilt anges på en sida med beskrivning av en Enhet levereras ingen Enhet med ett abonnemang för mobildata, ett abonnemang för trådlös uppkoppling eller annan tjänst för Internetanslutning. Du är ensamt ansvarig att ordna anslutning till Internet genom en mobiltelefonoperatör eller leverantör av trådlösa tjänster (var för sig, en “Trådlös Leverantör”) eller annan leverantör av tjänster för Internetanslutning (”Internetleverantör”) vars tjänster är kompatibla med Enheten. Om din Enhet inkluderar funktionalitet som tillåter dig att ansluta till Internet genom ett mobilabonnemang kan Enheten konfigureras för att fungera med en viss mobilnätverksteknologi. Kontrollera kompatibilitet och tillgång till abonnemang för mobildata med din Trådlösa Leverantör.

Om din Enhet kräver ett SIM-kort, eller annan mobil anslutningsegenskap som krävs av din Trådlösa Leverantör, är du ensamt ansvarig för att erhålla sådan(a) anslutningsegenskap(er). Om din Enhet inkluderar WiFi-funktionalitet som ger dig möjlighet att ansluta till Internet, är du införstådd med att du behöver tillgång till en 802.11a/b/g/n eller motsvarande WiFi-accesspunkt såsom beskrivs i Enhetens tekniska specifikation.

Du godkänner att, om det inte särskilt anges på någon sida med beskrivning av Enheter, har Google inget ansvar för tillhandahållande av tjänster för mobildata, trådlösa tjänster eller annan tjänst för Internetanslutning, eller villkoren enligt vilka Trådlösa Leverantörer eller Internetleverantörer erbjuder sådana tjänster. Internetleverantörer och Trådlösa Leverantörer kan debitera dig för användning och andra avgifter som Google inte kontrollerar.

Du är införstådd med att Enheten kanske bara är kompatibel med vissa hårdvarutillbehör tillverkade av tredje parter, och Google lämnar ingen garanti avseende sådana hårdvarutillbehör från tredje parter eller deras kompatibilitet med Enheten.

Returnering av Enheten i enlighet med dessa Villkor avslutar inte ditt avtal med din Internetleverantör eller Trädlösa Leverantör, i förekommande fall, så du måste själv ta direktkontakt med din Internetleverantör eller Trådlösa Leverantör (och andra relevanta tjänsteleverantörer) för att avsluta sådan(a) tjänst(er).

Ansvarsbegränsning

Google och dess dotterbolag och koncernbolag, inklusive leverantörer (tillsammans, “Google-Parter”) skall inte ansvara (varken på inom- eller utomobligatorisk grund (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt) för:

(a) förluster som inte orsakats av vårt brott mot dessa Villkor;

(b) förlust eller skada som inte, vid tidpunkten för ingåendet av det relevanta avtalet med dig, var en skälig förutsebar följd av Googles brott mot dessa Villkor;

(c) förluster som har samband med din affärsverksamhet, intäktsförlust, eller förlust av möjlighet; eller

(d) förlust av information som lagras på Enheten, eller oförmåga att komma åt information.

Inget i dessa Villkor är avsett att undanta eller begränsa Googles eller någon Google-Parts ansvar för: (i) dödsfall eller personskada; (ii) bedrägeri; (iii) falsk uppgift vid ingående av avtal; (iv) underförstådda villkor avseende äganderätt vilka inte kan undantas eller begränsas enligt lag; eller (v) ansvar som inte kan undantas eller begränsas enligt lag.

Om du är en konsument påverkar inget i detta avsnitt dina rättigheter enligt lag.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Svensk rätt skall tillämpas på dessa Villkor och tvist som uppstår till följd av eller i samband med dessa Villkor. Krav som uppstår till följd av eller i samband med dessa Villkor skall exklusivt avgöras av svensk domstol, eller domstol vid platsen för din stadigvarande hemvist. Oaktat detta förbehåller sig Google rätten att ansöka om domstolsförelägganden (eller motsvarande typ av brådskande rättsmedel) i alla jurisdiktioner.

Ändringar av villkoren

De Villkor som är i kraft vid tidpunkten du gör din beställning av Enheten gäller för sådan beställning och Enhet. Google förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor från tid till annan, och sådana ändringar kommer att gälla för efterföljande beställningar.

Händelser utom rimlig kontroll

Ingen av parterna ansvarar för förseningar eller underlåtenhet att uppfylla dessa Villkor om förseningen eller underlåtenheten uppkommer på grund av orsak som är utom dess rimliga kontroll.

Inget avstående från rättighet

Om du inte följer dessa Villkor, och vi inte vidtar åtgärder direkt, innebär det inte att vi avstår från rättigheter vi kan ha (exempelvis att vidta åtgärder i framtiden).

Partiell ogiltighet

Om det visar sig att ett visst villkor inte är verkställbart skall detta inte påverka några andra villkor.