Salgsvilkår for Enheter fra – Norge

Ikrafttredelsesdato: 5 august 2015

Disse salgsvilkårene for Enheter fra og andre eventuelle vilkår som omtales i disse vilkårene, slik som vilkårene fremsatt i returrretningslinjene og garantisenteret («Vilkår»), gjelder mellom deg og Google Commerce Limited, med hovedforretningssted ved Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (omtalt som «Google» eller «vi»), når du kjøper enheter og/eller tilbehør fra («Enhet»).

Når du kjøper Enheten, kreves det at du godtar Vilkårene. Vennligst les nøye gjennom dem. Hvis du ikke forstår Vilkårene eller ikke godtar dem fullt ut, skal du ikke legge inn en bestilling.

Google-tjenester

Når du bruker Google-tjenester via Enheten din, er bruken underlagt de gjeldende vilkårene og betingelsene for de tjenestene, inkludert Googles vilkår for bruk. Bruk av bestemte funksjoner i Enheten kan medføre at du pålegges å opprette en Google-konto. Merk at Googles tjenester og innhold kan variere fra område til område.

Google Payments

Du må ha en Google Payments-konto for å kunne legge inn en bestilling. Det kan også være nødvendig at du har en Google Payments-konto for å kunne returnere eller erstatte Enheten din, eller for å kunne motta support som tilbys av Google. En Google Payments-konto er gratis, og hvis du ikke har en, viderekobles du til Google Payments før du kan betale. Din bruk av Google Payments er underlagt vilkårene for bruk av Google Payments. Ikke legg inn en bestilling hvis du ikke godtar vilkårene for bruk av Google Payments.

Personvern

Se Googles personvernregler og personvernreglene for Google Payments for mer informasjon om hvordan Google samler inn, bruker og deler informasjonen vi mottar fra deg.

Du samtykker i at Google, for å behandle bestillingen din og for å beskytte deg og Google mot transaksjonssvindel, kan dele bestillingsinformasjonen din med pålitelige tredjeparter for å gjennomføre adressebekreftelser og for å bidra til å fullføre eller levere bestillingen din.

Brukerstøtte

Se brukerstøtten for Google Store for å lære mer om eventuell support som Google tilbyr relatert til Enheten din. Googles brukerstøtte-team vil bare yte support dersom du befinner deg i et land som supporteres, som beskrevet på siden for tilgjengelighet i ulike land.

Bestilling, kontraktinngåelse og betaling

Når du bestiller en Enhet i Google Store, tillater du Google å belaste deg totalbeløpet for bestillingen (inkludert eventuelle fraktkostnader og avgifter) via kredittkortet ditt, debetkortet ditt eller en annen betalingsmåte du har valgt for kjøpet.

Google forbeholder seg retten til å avvise bestillingen din grunnet utilgjengelighet eller andre gyldige grunner oppgitt til enhver tid. For eksempel kan Google avslå bestillingen din hvis du ikke bor i et land der Enheter kan kjøpes via , eller hvis du bestiller mer enn det høyeste tillatte antallet Enheter.

Vi vil umiddelbart sende deg en e-post som bekrefter at bestillingen din er mottatt og et bestillingsnummer du må vise til dersom du har oppfølgingsspørsmål. Du bør se over bestillingen og rette opp i feil før du sender den til oss. Innen 30 dager etter at du har bestilt, sender vi deg en ny e-post som bekrefter levering, eller som forteller deg at bestillingen er avvist. Din kontrakt med Google trer i kraft på tidspunktet for når du legger inn din bestilling, men inngås på betingelse av at Google deretter sender en ny e-post som bekrefter at din Enhet har blitt sendt. Som nevnt under «Levering» nedenfor, kan det foreligge visse omstendigheter som gjør at vi ikke kan sende deg Enheten. Hvis bestillingen din inneholder mer enn én vare, og varene ikke sendes samtidig, er kontrakten for varene som ikke er sendt også avhengig av at vi sender en e-post som bekrefter forsendelse av de gjenstående varene.

Priser og avgifter

Prisen på Enheten som vises på nettstedet inkluderer ikke fraktkostnader. Du finner informasjon om fraktkostnader her. Denne informasjonen gis også ved betalingskassen før du legger inn bestillingen.

Alle priser inkluderer mva.

Gjeldende avgifter omtales ved betalingskassen eller på beskrivelsessiden for Enheten.

Alle prisene vist i kan endres når som helst uten foregående varsel. Du vil belastes prisen som er oppført for Enheten på det tidspunktet du legger inn bestillingen.

Hvis Google skulle komme til å sette ned prisen på en Enhet innen 15 dager fra datoen du bestilte den, kan du kontakte Google Store-brukerstøtten innen 15 dager fra datoen prisen ble endret for å be om refusjon eller kreditering for prisforskjellen mellom det du betalte og den reduserte prisen. Vær oppmerksom på at dette ekskluderer tidsbegrensede prisreduksjoner, slik som spesielle salgsarrangementer (som "Black Friday" og "Cyber Monday") og ved tilbud annonsert som salg i et begrenset antall.

Google kan også gi kampanjetilbud eller -priser knyttet til salg av Enhetene. I slike tilfeller må Vilkårene i dette dokumentet ved motstrid vike for vilkårene for kampanjetilbudene eller -prisene.

Levering

Vi kan ikke garantere levering overalt. Vennligst se siden for tilgjengelighet i ulike land for å finne ut hvilke steder vi leverer Enheten din til. Hvis Google ikke kan sende Enheten til adressen du oppga, får du tilsendt et varsel, og du vil ikke bli belastet for bestillingen.

Hvis en Enhet ikke kan leveres fordi du har oppgitt feil eller ufullstendig leveringsinformasjon, returneres Enheten til Google. I slike tilfeller belastes du ikke for Enheten (eventuelt tilbakeføres betalinger som allerede er belastet gjennom den opprinnelige betalingsmåten i Google Payments-kontoen din), men du kan belastes for frakt (og slike belastninger tilbakeføres ikke). Hvis en Enhet ikke blir levert fordi vi eller et fraktselskap har gjort en feil, belastes du ikke i det hele tatt, og alle fullførte belastninger reverseres.

Hvis du ikke mottar Enheten din, ber vi deg kontakte Google Store-brukerstøtten.

Prisfeil

Vi jobber hardt for å sikre at det ikke forekommer feil i prisene som vises i Google Store. Hvis mot formodning en feil skulle forekomme, godtar du at Google ikke bindes av den feilaktige prisen, med mindre ditt kredittkort, debetkort eller en av de andre betalingsmåtene i Google Payments-kontoen din allerede er belastet. Hvis en feil oppdages og du foreløpig ikke er belastet, informerer vi deg om den riktige prisen, og du vil få valget mellom å fortsette bestillingen med den riktige prisen eller å avbryte bestillingen.

Bestillingsbegrensninger

Du kan ikke bestille flere enn det maksimale antallet Enheter som vi bestemmer til enhver tid. For eksempel kan det være angitt en maksgrense i for bestilling av en bestemt Enhet.

Import og eksport

Enheten kan være underlagt import- og eksportlovgivning i USA og andre steder. Du må overholde all nasjonal og internasjonal import- og eksportlovgivning som gjelder for den aktuelle Enheten. Slik lovgivning kan omfatte begrensninger i forhold til destinasjoner, brukere og sluttbruk.

Bruk av Enheten

Vennligst les nøye gjennom instruksjonene som følger med Enheten, inkludert eventuelle instruksjoner som er tilgjengelige på Internett.

For å kunne ta i bruk eventuell utvidet funksjonalitet på Enheten din, kan det hende du må logge på Google-kontoen din eller opprette en Google-konto hvis du ikke allerede har en. Videre godtar du å overholde eventuelle avtaler for programvarelisenser som gjelder for din bruk av programvare på Enheten. Google kan også levere oppdateringer/oppgraderinger av programvare som du må installere for å kunne bruke Enhetens funksjonalitet og/eller Google-tjenestene på Enheten fullt ut. Bruk av slik programvare kan være underlagt ytterligere lisensvilkår.

Videresalg og gaver

Du kan bare kjøpe Enheter for din personlige bruk. Du kan ikke videreselge en Enhet, men du kan gi bort en Enhet i gave. Mottakere av gaver kan måtte opprette og ivareta en Google Payments-konto for å kunne motta brukerstøtte fra Google. Disse Vilkårene gjelder for alle gavemottakere.

Tekniske spesifikasjoner for Enheten

Din Enhets batterilevetid, som beskrevet på enhver beskrivelsesside for Enheten, avhenger av innstillinger av Enheten, bruk og mange andre faktorer. Batteritester utføres med spesifikke Enhetskomponenter – faktiske resultater kan variere.

Enheter med lagringskapasitet kan være forhåndsformatert med operativsystemprogramvare og andre filer. Derfor kan faktisk formatert lagringskapasitet være mindre enn minnet oppført i enhver beskrivelsesside for Enheten i .

Data og deaktivering

Du er ansvarlig for håndteringen av eventuelle data som er lagret på Enheten din, herunder eksempelvis sletting, overføring og sikkerhetskopiering av dataene. Hvis du for eksempel kansellerer bestillingen og returnerer Enheten, eller må sende en Enhet til Google for å få den erstattet, er det ditt ansvar å slette all personlig informasjon og andre data på Enheten før du sender den til Google. Google er ikke ansvarlig for eventuell bruk eller utlevering av data som er lagret på en Enhet. Hvis du gir Google beskjed om at du ikke har mottatt Enheten eller at Enheten er defekt, borte eller stjålet, kan Google deaktivere Enheten. Deaktivering sletter ikke automatisk personopplysninger eller andre data lagret på Enheten. Vi anbefaler sterkt at du sikkerhetskopierer dataene dine med jevne mellomrom.

Retningslinjer for retur

Returer, refusjoner og erstatninger er underlagt våre retningslinjer for retur, som du kan lese her.

Defekter, garantier og garantifraskrivelse

Hvis Enheten er eller blir defekt uten at det er din skyld, kan du være kvalifisert for en refusjon, en erstatning eller en reparasjon av Enheten din. Vennligst se alltid produsentens informasjon om garantivilkår som beskrevet i garantisenteret.

Hvis Enheten din er defekt, ber vi deg kontakte Google Store-brukerstøtten. Ved noen anledninger i forbindelse med eventuelle ytterligere garantier, kan Google henvise deg til Enhetens produsent for at du skal kunne få støtte i forbindelse med mangler ved Enheten.

Hvis Google gir deg en erstatningsenhet, godtar du at Google kan bytte den defekte Enheten med enten en ny eller en restaurert Enhet. Ingenting i dette punktet påvirker dine juridiske rettigheter som kjøper av varer under lovgivning om forbrukerbeskyttelse.

Produktforpliktelser

Når du kjøper en Enhet, har du spesifikke rettigheter i henhold til loven. Vi lover deg for eksempel at vi har rett til å selge deg Enheten, at Enheten samsvarer med beskrivelsen vi har gitt av den i forkant av kjøpet, og at Enheten er av akseptabel kvalitet og egnet til sitt formål. Utover disse forpliktelsene og de som er uttrykkelig fremsatt for deg i tilknytning til Enheten, gjelder ingen andre garantier, betingelser eller vilkår for avtalen vår med deg, med mindre slike er uttrykkelig fremsatt i disse Vilkårene.

Enhetsfunksjonalitet utenfor Googles kontroll

Du forstår at med mindre annet er oppgitt på Enhetens beskrivelsesside, leveres ingen Enhet med noen form for mobildataabonnement, abonnement for trådløse nettverkstjenester eller andre tjenester for Internett-tilkobling. Du har selv ansvar for å skaffe deg tilgang til Internett via en tjenesteleverandør av mobildata eller trådløst nettverk («Trådløsoperatør»), eller en tjenesteleverandør for Internett-tilkobling («Internett-leverandør») som tilbyr tjenester som er kompatible med Enheten. Hvis Enheten din har funksjonalitet som gir deg tilgang til Internett via et mobildataabonnement, kan Enheten konfigureres til å fungere med en bestemt mobilnettverksteknologi. Kontakt Trådløsoperatøren din for å få informasjon om kompatible og tilgjengelige mobildataabonnementer.

Hvis Enheten din krever et SIM-kort eller en annen funksjon for mobil tilkobling knyttet til Trådløsoperatøren eller Internett-leverandøren, har du selv ansvar for å skaffe slik(e) tilkoblingsfunksjon(er). Hvis Enheten har Wi-Fi-funksjonalitet som gir deg tilgang til Internett, forstår du at du trenger et 802.11a/b/g/n -tilgangspunkt eller tilsvarende Wi-Fi-tilgangspunkt som beskrevet i Enhetens tekniske spesifikasjoner.

Du godtar at med mindre annet er oppgitt på beskrivelsessiden til Enheten, har Google ikke noe ansvar for levering av mobildatatjenester, tjenester for trådløs tilkobling eller andre Internett-tjenester for tilkobling, og heller ikke for vilkårene Trådløsoperatører eller Internett-leverandører leverer slike tjenester under. Internett-leverandører og Trådløsoperatører kan belaste deg for bruk og andre avgifter som Google ikke har kontroll over.

Du forstår at Enheten vil kunne være kompatibel kun med bestemt maskinvaretilbehør produsert av tredjeparter, og at Google ikke gir noen garanti knyttet til tredjepartstilbehør eller dets kompatibilitet med Enheten.

Retur av Enheten i henhold til disse Vilkårene avbryter ikke en eventuell tjenestekontrakt du har med en Internett-leverandør eller en Trådløsoperatør (eller eventuelle andre gjeldende tjenesteleverandører), så du må kontakte din Internett-leverandør eller Trådløsoperatør (eller eventuelle andre gjeldende tjenesteleverandører) direkte hvis du vil avbryte slik(e) tjeneste(r).

Ansvarsbegrensning

Google og dets datterselskaper og samarbeidspartnere, inkludert leverandører (samlet omtalt som «Google-parter») skal ikke holdes ansvarlige (enten i henhold til kontrakt, erstatningsansvar (inkludert uaktsomhet) eller annet) for:

(a) tap som ikke skyldes brudd på disse Vilkårene fra vår side;

(b) eventuelle tap eller skader som, på tidspunktet da den relevante kontrakten med deg ble inngått, ikke var en rimelig forutsigbar konsekvens av Googles brudd på disse Vilkårene;

(c) tap knyttet til noen virksomhet du driver, tap av inntekt eller tap av muligheter; eller

(d) tap av data lagret på Enheten eller begrenset mulighet til å få tilgang til dataene.

Ingenting i disse Vilkårene er ment å ekskludere eller begrense Googles eller enhver Google-parts erstatningsansvar ved: (i) død eller personskade; (ii) svindel; (iii) falsk fremstilling; (iii) eventuelle underforståtte vilkår som ikke kan ekskluderes eller begrenses ved lov; eller (v) eventuelt erstatningsansvar som ikke kan ekskluderes eller begrenses ved lov.

Hvis du er en forbruker, påvirker ingenting i dette punktet dine juridiske rettigheter.

Gjeldende lover og jurisdiksjon

Norges lover gjelder for disse Vilkårene og vil gjelde for eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med disse Vilkårene. Krav som oppstår som konsekvens av eller i tilknytning til disse Vilkårene, underlegges den eksklusive jurisdiksjonen til norske domstoler, eller den aktuelle domstolen der du bor. Til tross for dette forbeholder Google seg retten til å søke midlertidige forføyninger (eller tilsvarende juridiske strakstiltak) uansett jurisdiksjon.

Endringer i Vilkårene

Vilkårene som gjelder når du bestiller en Enhet, gjelder for den bestillingen og den Enheten. Google forbeholder seg retten til å endre disse Vilkårene til enhver tid, og slike endringer blir gjeldende for fremtidige bestillinger.

Forhold som ligger utenfor rimelig kontroll

Ingen av partene kan holdes ansvarlig for forsinkelser eller brudd på Vilkårene hvis forsinkelsen eller bruddet skyldes forhold som ligger utenfor rimelig kontroll.

Ingen frafallelse

Hvis du ikke overholder disse Vilkårene, og vi ikke tar tak i dette umiddelbart, betyr det ikke at vi fraskriver oss eventuelle rettigheter vi har (f.eks. til å iverksette tiltak i fremtiden).

Utskilling av vilkår

Hvis det viser seg at et bestemt vilkår ikke kan håndheves, påvirker ikke dette noen av de andre vilkårene.