Verkoopvoorwaarden voor Apparaten - Nederland

Met ingang van: 5 augustus 2015

Deze Verkoopvoorwaarden voor Apparaten en eventuele andere voorwaarden waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, zoals de voorwaarden in de Return Policy en hetWarranty Center("Voorwaarden"), zijn van toepassing tussen u en Google Commerce Limited, kantoorhoudende in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen "Google"of "wij"), wanneer u apparaten en/of accessoires koopt in de ("Apparaat").

Uw aankoop van het Apparaat vereist dat u akkoord gaat met de Verkoopvoorwaarden. U wordt verzocht deze zorgvuldig te lezen. Plaats geen order als u de Verkoopvoorwaarden niet begrijpt of enig deel ervan niet accepteert.

Google Services

Wanneer u Google services gebruikt via uw Apparaat, is het gebruik ervan onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden, inclusief de Google Terms of Service. Voor het gebruik van bepaalde functionaliteiten van het Apparaat is het vereist dat u een Google account opent. Wij maken u erop attent dat Google services en content per regio kunnen verschillen.

Google Payments

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u beschikken over een Google Payments-account. U hebt ook een Google Payments-account nodig als u uw Apparaat wilt retourneren of vervangen of om door Google geboden ondersteuning te krijgen. Een Google Payments-account is gratis en wanneer u er nog geen hebt, wordt u doorgelinkt naar Google Payments voordat u kunt uitchecken. Uw gebruik van Google Payments is onderworpen aan de Google Payments Terms of Service. Plaats geen bestelling als u niet akkoord gaat met de Google Payments Terms of Service.

Privacy

U wordt verzocht onze Google Privacy Policy en de Google Payments Privacy Policy te raadplegen voor meer informatie over de manier waarop Google de informatie die wij van u ontvangen verzamelt, gebruikt en deelt.

Om uw bestelling te kunnen verwerken en om u en Google te beschermen tegen frauduleuze transacties, kan Google uw bestelinformatie beschikbaar stellen aan betrouwbare derden om adresgegevens te controleren en om ons te helpen bij het uitvoeren en leveren van uw bestelling.

Ondersteuning

U wordt verzocht Google Store Support te raadplegen voor meer informatie over eventuele ondersteuning door Google in verband met uw Apparaat. Het Google supportteam zal alleen ondersteuning bieden wanneer u zich in een ondersteund land bevindt, zoals beschreven op de pagina Country Availability.

Bestelling, Sluiting van de Overeenkomst en Betaling

Wanneer u een bestelling plaatst voor een Apparaat uit de Google Store, geeft u Google toestemming om het totale bedrag van uw bestelling (inclusief eventuele verzendkosten en belastingen) af te schrijven van uw creditcard, bankrekening of ander betaalmiddel dat u voor uw aankoop hebt gekozen.

Google behoudt zich het recht voor om uw bestelling te weigeren wegens niet-beschikbaarheid of andere geldige redenen die van tijd tot tijd bekend worden gemaakt. Google kan uw bestelling bijvoorbeeld weigeren wanneer u niet in een land woont van waaruit Apparaten mogen worden gekocht via de , of wanneer u meer dan het toegestane maximum aantal Apparaten bestelt.

Wij sturen u onmiddellijk een ontvangstbevestiging per e-mail met een bestelnummer waarnaar u moet verwijzen bij eventuele verdere vragen over uw bestelling. U moet uw bestelling controleren op fouten en deze eventueel corrigeren voordat u uw bestelling aan ons stuurt. Wij sturen u binnen 30 dagen nadat u uw bestelling hebt geplaatst, een tweede e-mail om de verzending van uw bestelling te bevestigen of om uw bestelling te weigeren. Uw overeenkomst met Google wordt van kracht op het moment dat uw Apparaat wordt verzonden. Zoals bepaald in onderstaande paragraaf over "Levering", kunnen er omstandigheden zijn waarin we een Apparaat niet aan u kunnen verzenden. Wanneer uw bestelling meerdere artikelen betreft, die niet allemaal op hetzelfde tijdstip worden verzonden, geldt ook voor de overeenkomst voor de artikelen die niet zijn verzonden, dat wij u een e-mail sturen om verzending van de resterende artikelen te bevestigen.

Prijzen en Belastingen

De op de site vermelde Apparaat-prijs is exclusief verzendkosten. Informatie over de verzendkosten vindt u hier en wordt ook gegeven bij het uitcheckpunt, voordat u uw bestelling plaatst.

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Toepasselijke belastingen worden vermeld bij het uitcheckpunt of op de pagina met de Apparaat-beschrijving. Alle prijzen die in de worden vermeld, kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Aan u wordt de Apparaat-prijs in rekening gebracht die wordt vermeld op het tijdstip waarop u uw bestelling plaatst.

Wanneer Google binnen 15 dagen na de datum waarop u hebt besteld de prijs van een Apparaat verlaagt, moet u binnen 15 dagen na de prijswijziging contact opnemen met Google Store Supportvoor terugbetaling van het verschil of een tegoed voor het verschil tussen de prijs die aan u in rekening is gebracht en de verlaagde prijs. Houd u er rekening mee dat tijdelijke kortingen, zoals tijdens uitverkoop evenementen of kortingen die gelden voor beperkte aantallen, hiervan zijn uitgesloten.

Google kan ook promotionele aanbiedingen of prijzen aanbieden in verband met de verkoop van Apparaten. Indien de voorwaarden die van toepassing zijn op de promotionele aanbiedingen of prijzen strijdig zijn met de onderhavige Verkoopvoorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde voorwaarden.

Levering

We kunnen mogelijk niet aan alle locaties leveren. U wordt verzocht onze pagina Country Availability te raadplegen voor locaties waaraan wij uw Apparaat kunnen leveren. Wanneer Google een Apparaat niet verzendt naar het door u opgegeven adres, krijgt u daarvan bericht en wordt u niets in rekening gebracht voor uw bestelling.

Wanneer een Apparaat niet kan worden geleverd omdat u onjuiste of onvolledige leveringsinformatie hebt verstrekt, zal het Apparaat worden teruggestuurd naar Google. In dat geval zal het Apparaat niet aan u in rekening worden gebracht (of zullen reeds gedane afschrijvingen ongedaan worden gemaakt via het oorspronkelijke betaalmiddel in uw Google Payments-account), maar kunnen aan u kosten voor verzending in rekening worden gebracht (en deze afschrijving zal niet ongedaan worden gemaakt). Wanneer een Apparaat niet kan worden geleverd omdat wij of een leveringsagent een fout hebben gemaakt, zullen helemaal geen kosten in rekening worden gebracht en worden alle afschrijvingen ongedaan gemaakt.

Wanneer u uw Apparaat niet ontvangt, wordt u verzocht contact op te nemen met Google Store Support.

Fouten in prijzen

We doen onze uiterste best om fouten te voorkomen in de prijzen die worden vermeld in de Google Store. In het onwaarschijnlijke geval dat er toch een fout is gemaakt, stemt u ermee in dat Google niet zal zijn gebonden door de verkeerde prijs, tenzij het betreffende bedrag al van uw creditcard, bankrekening of ander betaalmiddel in uw Google Payments-account is afgeschreven. Wanneer een fout wordt ontdekt en het bedrag nog niet is afgeschreven, zullen wij u informeren over de juiste prijs en krijgt u de keus om uw bestelling door te laten gaan voor de juiste prijs of uw bestelling te annuleren.

Bestellimieten

U mag niet meer bestellen dan het maximale aantal Apparaten dat wij van tijd tot tijd bekend maken. De kan bijvoorbeeld een bestellimiet aangeven voor een bepaald Apparaat.

Invoer en Uitvoer

Het Apparaat kan onderworpen zijn aan invoer- en uitvoerwet- en regelgeving in de Verenigde Staten en elders. U moet zich houden aan alle nationale en internationale invoer- en uitvoerwet- en regelgeving die in verband met het Apparaat van toepassing zijn. Dergelijke wet- en regelgeving kan beperkingen bevatten ten aanzien van bestemmingen, gebruikers en eindgebruik.

Gebruik van het Apparaat

U wordt verzocht de bij het Apparaat meegeleverde instructies, met inbegrip van eventuele online-instructies, zorgvuldig te lezen.

Om gebruik te kunnen maken van eventuele verbeterde functionaliteit van uw Apparaat, is het in bepaalde gevallen nodig dat u zich aanmeldt bij uw Google-account of een Google-account opent wanneer u er nog geen hebt. Verder gaat u ermee akkoord dat u zich houdt aan alle software-licentieovereenkomsten die van toepassing zijn op uw gebruik van de software op het Apparaat. Google kan ook updates/upgrades voor de software verstrekken, die u moet installeren om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van uw Apparaat en/of Google services op uw Apparaat. Het gebruik van dergelijke software kan onderworpen zijn aan aanvullende licentievoorwaarden.

Doorverkoop en Geschenken

U mag Apparaten uitsluitend kopen voor uw persoonlijk gebruik. U mag een Apparaat niet op commerciële basis doorverkopen, maar u mag het Apparaat wel als geschenk weggeven. Ontvangers van geschenken moeten mogelijk een Google Payments-account openen en aanhouden om door Google geboden ondersteuning te ontvangen. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere ontvanger van een geschenk.

Technische Specificaties van het Apparaat

De levensduur van de batterij voor uw Apparaat, zoals beschreven op de pagina met de Apparaat-beschrijving, hangt af van de instellingen van het Apparaat, het gebruik ervan en vele andere factoren. Batterijtests worden uitgevoerd met specifieke exemplaren van het Apparaat; werkelijke resultaten kunnen afwijken.

Apparaten met opslagcapaciteit zijn soms vooraf geformatteerd met besturingssysteemsoftware en andere bestanden. Als gevolg hiervan is de feitelijk geformatteerde capaciteit kleiner dan het geheugen dat wordt vermeld op de pagina met de Apparaat-beschrijving in de .

Gegevens en Deactivering

U bent verantwoordelijk voor het beheren van alle gegevens die op uw Apparaat zijn opgeslagen, zoals het verwijderen, overbrengen en maken van back-ups van die gegevens. Wanneer u bijvoorbeeld besluit om uw bestelling te annuleren en het Apparaat te retourneren, of wanneer u een Apparaat naar Google moet retourneren voor vervanging, is het uw verantwoordelijkheid om alle persoonlijke en andere gegevens van het Apparaat te verwijderen voordat u het Apparaat naar Google stuurt. Wanneer u Google laat weten dat u uw Apparaat niet hebt ontvangen, dat het defect is of dat het is kwijtgeraakt of gestolen, kan Google uw Apparaat deactiveren. Deactivering resulteert niet automatisch in verwijdering van persoonlijke of andere gegevens die op uw Apparaat zijn opgeslagen. Wij raden u dringend aan om regelmatig een back-up van uw gegevens te maken.

Retourbeleid

Retourneringen, restituties en vervangingen zijn onderhavig aan ons Retourbeleid, dat u hierkunt vinden.

Defecten; Garantie; Uitsluiting van Garantie

Wanneer het Apparaat buiten uw schuld defect is of raakt, hebt u mogelijk recht op restitutie, vervanging of reparatie van uw Apparaat. U wordt verzocht om altijd contact op te nemen met de fabrikant voor eventuele fabrieksgarantie, zoals beschreven in het Warranty Center.

Wanneer u een defect Apparaat hebt, kunt u contact opnemen met Google Store Support. In sommige situaties zal Google u, in verband met een aanvullende garantie, doorverwijzen naar de fabrikant van het Apparaat voor ondersteuning bij defecten aan het Apparaat.

Wanneer Google u een vervangend Apparaat levert, stemt u ermee in dat Google het defecte Apparaat kan omwisselen voor een nieuw of opgeknapt Apparaat. Niets in deze paragraaf is van invloed op de wettelijke rechten die u als koper van goederen hebt op grond van wetgeving inzake consumentenbescherming.

Producttoezeggingen

Wanneer u een Apparaat koopt, hebt u bepaalde wettelijke rechten. Wij beloven bijvoorbeeld dat wij het recht hebben om het Apparaat aan u te verkopen, dat het Apparaat zal voldoen aan de beschrijving die wij u vóór uw aankoop hebben gegeven en dat het Apparaat van aanvaardbare kwaliteit zal zijn en geschikt voor zijn doel. Buiten deze toezeggingen en de toezeggingen die uitdrukkelijk aan u zijn gedaan in verband met het Apparaat, zijn op onze overeenkomst met u geen garanties of voorwaarden van toepassing anders dan die uitdrukkelijk in deze Verkoopvoorwaarden worden vermeld.

Apparaatfuncties buiten de invloedssfeer van Google

U erkent dat, tenzij op de pagina met de Apparaatbeschrijving uitdrukkelijk anders wordt vermeld, een Apparaat niet wordt geleverd met een mobiel datapakket, een draadloos dienstenpakket of een andere internetverbindingsdienst. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot internet via een mobiele data service-provider of een draadloze service-provider (afzonderlijk een “Wireless Carrier”) of een andere service-provider voor internetverbinding ("Internet Service Provider") waarvan de service compatibel is met het Apparaat. Wanneer uw Apparaat functionaliteit heeft waarmee u toegang tot internet kunt krijgen via een mobiel datapakket, kan uw Apparaat geconfigureerd zijn om te werken met bepaalde mobiele netwerktechnologie. Neem contact op met uw Wireless Carrier voor informatie over de compatibiliteit en beschikbaarheid van een mobiel datapakket.

Wanneer voor uw Apparaat een SIM-kaart of een andere mobiele verbindingsfunctie is vereist door uw Wireless Carrier of Internet Service Provider, bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van die verbindingsfunctie. Wanneer uw Apparaat WiFi-functionaliteit bevat waarmee u toegang tot internet kunt krijgen, begrijpt u dat u toegang nodig hebt tot een 802.11a/b/g/n of gelijkwaardig WiFi-toegangspunt, zoals beschreven in de technische specificaties van het Apparaat.

U stemt ermee in dat, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld op de pagina met de Apparaatbeschrijving, Google niet verantwoordelijk is voor de levering van mobiele datadiensten, draadloze diensten of andere internetverbindingsdiensten of voor de voorwaarden waaronder Wireless Carriers of Internet Service Providers die diensten aanbieden. Internet Service Providers en Wireless Carriers kunnen u gebruikskosten en andere vergoedingen in rekening brengen waarop Google geen invloed heeft.

U begrijpt dat het Apparaat alleen compatibel kan zijn met bepaalde hardwareaccessoires die door derden zijn gemaakt en dat Google geen garantie biedt met betrekking tot dergelijke hardwareaccessoires van derden of de compatibiliteit daarvan met het Apparaat.

Retournering van het Apparaat in overeenstemming met deze Verkoopvoorwaarden betekent niet dat uw eventuele contract met een Internet Service Provider of Wireless Carrier wordt beëindigd. Voor het beëindigen van een dergelijk servicecontract moet u dus zelf rechtstreeks contact opnemen met uw Internet Service Provider of Wireless Carrier (en eventuele andere service provider(s)).

Beperking van Aansprakelijkheid

Google en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, inclusief leveranciers (gezamenlijk de "Google-partijen") zijn niet aansprakelijk (uit hoofde van overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of uit andere hoofde) voor:

(a) schade die niet het gevolg is van een schending door ons van deze Verkoopvoorwaarden;

(b) schade die ten tijde van de totstandkoming van de betreffende overeenkomst met u niet een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg was van een schending door Google van deze Verkoopvoorwaarden;

(c) schade in verband met een bedrijf van u, winstderving of gemiste kansen; of

(d) verlies van gegevens die op het Apparaat zijn opgeslagen of de onmogelijkheid om dergelijke gegevens te benaderen.

Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om de aansprakelijkheid van Google of de Google Partijen uit te sluiten voor (i) overlijden of lichamelijk letsel; (ii) fraude; (iii) bedrog; (iii) impliciete voorwaarden met betrekking tot eigendomsrechten die op grond van de wet niet kunnen worden uitgesloten of beperkt; of (v) aansprakelijkheid die op grond van de wet niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Wanneer u een consument bent, is niets in deze paragraaf van invloed op uw wettelijke rechten.

Toepasselijk recht en Jurisdictie

Deze Voorwaarden moeten worden uitgelegd naar en worden beheerst door Nederlands recht. Vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Wijzigingen in de Voorwaarden

De Voorwaarden die gelden ten tijde dat u een bestelling voor het Apparaat plaatst, zijn van toepassing op die bestelling en dat Apparaat. Google behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en deze wijzigingen zijn van toepassing op toekomstige bestellingen.

Gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van de partijen vallen

Geen der partijen is verantwoordelijk voor vertraging of niet-nakoming van deze Voorwaarden wanneer die vertraging of niet-nakoming het gevolg is van een oorzaak waarop de partijen redelijkerwijs geen invloed hebben.

Geen verklaring van afstand

Wanneer u zich niet houdt aan deze Voorwaarden en wij niet meteen actie ondernemen, betekent dat niet dat wij afstand doen van de eventuele rechten die wij hebben (zoals het recht om actie te ondernemen in de toekomst).

Scheidbaarheid

Indien een bepaalde voorwaarde niet afdwingbaar blijkt, laat dat de andere voorwaarden onverlet.