Verkoopvoorwaarden Google Store

Ingangsdatum: 2 december 2021

Welkom bij de online Google Store (de “winkel”) van Google Commerce Limited, waarvan de hoofdvestiging zich bevindt op Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, bedrijfsnummer IE512080, btw-nummer IE9825613N (“Google” of “wij”). Deze Verkoopvoorwaarden Google Store en alle andere voorwaarden waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen, zoals de voorwaarden die worden vermeld in het retourbeleid (apparaten), annuleringsbeleid (abonnementsdiensten) en garantiecentrum (“voorwaarden”), zijn van toepassing op u en Google wanneer u apparaten en/of accessoires (“apparaat”) en/of abonnementsdiensten (“abonnementsdiensten”) koopt in de winkel.

Lees deze voorwaarden aandachtig door. Uw aankoop van een apparaat en/of abonnementsdienst vereist dat u de voorwaarden accepteert. Als u de voorwaarden niet begrijpt of een deel ervan niet accepteert, plaats dan geen bestelling.

1. Google-diensten

Wanneer u een product of dienst van Google gebruikt via uw apparaat en/of een abonnementsdienst, is uw gebruik onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden voor die diensten, inclusief de Google-dienstvoorwaarden. Voor het gebruik van bepaalde functies van het apparaat en/of de abonnementsdienst kan het nodig zijn om een Google-account te openen. Houd er rekening mee dat de diensten en inhoud van Google per regio kunnen verschillen.

2. Betalingen aan Google of afrekenen als gast

Om een bestelling te plaatsen, kunt u afrekenen als gast of aangemeld zijn bij uw Google-account. Als u uw Google-account wilt gebruiken, moet u akkoord gaan met de Servicevoorwaarden van Google Payments en een Google Payments-account instellen. Om af te rekenen als gast, dient u akkoord te gaan met de betalingsdienstvoorwaarden van Google.

3. Privacy

Naast deze voorwaarden publiceren we ook een privacybeleid van Google. Hoewel dit niet deel uitmaakt van deze voorwaarden, raden we u aan om het te lezen om beter te begrijpen hoe u uw informatie kunt bijwerken, beheren, exporteren en verwijderen.

4. Ondersteuning

Raadpleeg Ondersteuning Google Store voor meer informatie over de ondersteuning die Google biedt in verband met uw apparaat en/of abonnementsdienst.

5. Bestellen en betalen voor apparaten

Als u een door Google geaccepteerde creditcard of andere betaalmethode verstrekt, bevestigt u dat u bevoegd bent om de aangewezen betaalmethode te gebruiken en dat u ons (of onze externe betalingsverwerker) machtigt om uw betaalmethode in rekening te brengen voor het totale bedrag van uw bestelling (inclusief eventuele toepasselijke belastingen en andere kosten die aan u worden gemeld, zoals verzendkosten). Als de door u opgegeven betaalmethode niet kan worden geverifieerd, ongeldig is of anderszins niet aanvaardbaar is, kan uw bestelling worden opgeschort of geannuleerd. U dient elk probleem dat we tegenkomen op te lossen om door te gaan met uw bestelling.

Google behoudt zich het recht voor om de hele of een deel van een bestelling te weigeren en kan weigeren om apparaten naar u te verzenden om redenen zoals: (a) als we verdachte of frauduleuze activiteiten bespeuren (inclusief ongeoorloofde wederverkoopactiviteiten) die in strijd zijn met deze voorwaarden; (b) als we momenteel niet leveren naar het land waarnaar u het apparaat wilt verzenden; (c) als u meer dan het toegestane maximum aantal apparaten bestelt; of (d) als uw apparaat niet in voorraad is.

Als uw bestelling wordt geaccepteerd door Google, sturen we u een e-mail (zonder vertraging) met bevestiging van: acceptatie van de bestelling; details over uw bestelling; en wat u kunt doen als u vragen hebt. U moet eventuele fouten controleren en corrigeren voordat u uw bestelling bij ons indient. Uw overeenkomst met Google wordt van kracht wanneer we u een e-mail sturen ter bevestiging van de acceptatie van uw bestelling, maar is onderhevig aan de voorwaarde dat Google daarna een tweede e-mail stuurt ter bevestiging dat uw apparaat is verzonden. Zoals vermeld in de paragraaf direct boven deze paragraaf en in de rubriek over “Levering” hieronder, kunnen er omstandigheden zijn waarin we geen apparaat naar u kunnen verzenden. Als uw bestelling meerdere artikelen bevat, die niet allemaal tegelijkertijd worden verzonden, is de overeenkomst voor die artikelen die niet zijn verzonden ook onderworpen aan de voorwaarde van het sturen van een e-mail ter bevestiging van de verzending van de resterende artikelen.

6. Betaling voor abonnementsdiensten

Continue abonnementen. Wanneer u één van onze abonnementsdiensten aanschaft, gaat u ermee akkoord dat (1) Google bevoegd is om u maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten in rekening te brengen, afhankelijk van de factureringscyclus die u kiest, zolang uw abonnement voortduurt, en (2) uw abonnement doorlopend is totdat u het opzegt zoals uiteengezet in het annuleringsbeleid of totdat een dergelijke abonnementsdienst wordt beëindigd.

Facturering. We factureren automatisch maandelijks of jaarlijks de betaalmethode die is gekoppeld aan uw Google-account (afhankelijk van de factureringscyclus die u kiest). Dag één van uw factureringscyclus is gekoppeld aan de datum waarop u uw abonnementsdiensten activeert door ze te koppelen aan een apparaat of apparaten. Als u later besluit om aanvullende abonnementsdiensten aan te schaffen (elk een “aanvullende dienst”), worden uw betalingen voor deze aanvullende dienst toegevoegd aan uw bestaande factureringscyclus. Dit betekent dat als u zich halverwege een factureringscyclus op een aanvullende dienst abonneert, we de betaling voor die factureringscyclus pro rata berekenen en deze dan toevoegen aan de volgende betaling die verschuldigd is op de volgende verlengingsdatum van uw abonnement, naast het normale bedrag dat verschuldigd is voor de aanvullende dienst. Daarna wordt het volledige bedrag van de aanvullende dienst in rekening gebracht op de verlengingsdatum van uw abonnement.

Wanneer u een abonnementsdienst aanschaft, wordt dit aanvankelijk in rekening gebracht tegen het tarief dat van toepassing is op het moment van uw overeenkomst voor een abonnement. Als de prijs van het abonnement later omhoog gaat, stelt Google u hiervan vooraf per e-mail op de hoogte. De verhoging is van toepassing op de volgende betaling die u na de kennisgeving verschuldigd bent, op voorwaarde dat u ten minste 10 dagen van tevoren bericht hebt ontvangen voordat de kosten in rekening worden gebracht. Als u minder dan 10 dagen van tevoren een kennisgeving ontvangt, is de prijsverhoging pas van toepassing na de volgende verschuldigde betaling. Als u de verhoogde prijs voor een abonnement niet wilt betalen, kunt u de abonnementsdienst annuleren in overeenstemming met de procedure beschreven in de rubriek annuleringen van deze voorwaarden, en worden er geen verdere bedragen in rekening gebracht voor de abonnementsdienst, mits u ons vóór het einde van de huidige factureringsperiode op de hoogte hebt gesteld.

Annuleringen en terugbetalingen. Zie dit annuleringsbeleid of hoe u abonnementsdiensten voor producten kunt annuleren.

Gratis proefperiode. We kunnen voor een beperkte periode proefversies van onze abonnementsdiensten aanbieden zonder u te vragen om te betalen, waarna de kosten in rekening worden gebracht totdat u uw abonnement opzegt. Om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht, moet u annuleren vóór het einde van de proefperiode. Zodra u uw proefperiode annuleert, verliest u onmiddellijk toegang tot eventuele abonnementsprivileges, tenzij anders aangegeven. Toegang tot dergelijke proefperiodes kan beperkt zijn tot een bepaald aantal proefperiodes voor elke gebruiker gedurende een bepaalde periode, of onderhevig zijn aan andere beperkingen zoals uiteengezet in de voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende proefperiode.

Vooruitbetaalde abonnementsdiensten. We kunnen apparaten aanbieden die vooruitbetaalde abonnementsdiensten omvatten, hetzij opgenomen in de aankoopprijs of als meerdere producten die samen worden verkocht met korting. Vooruitbetaalde abonnementsdiensten mogen niet worden gebruikt met andere apparaten dan het apparaat waarmee de vooruitbetaalde abonnementsdiensten zijn aangeschaft. Als u dergelijke apparaten koopt, en onderworpen aan deze voorwaarden, beginnen de vooruitbetaalde abonnementsdiensten op de datum waarop u uw apparaat koppelt aan uw Google-account en eindigen op de datum die wordt vermeld in uw Google-account na activering. Behalve zoals uiteengezet in deze paragraaf, zijn vooruitbetaalde abonnementsdiensten onderworpen aan dezelfde algemene voorwaarden als andere abonnementsdiensten.

7. Prijzen en belastingen

In de meeste gevallen biedt Google gratis standaardverzending, dus de prijs die u wordt getoond is over het algemeen de prijs inclusief standaardverzending (tenzij anders aan u medegedeeld voorafgaand aan de toepasselijke aankoop). Informatie over verzendkosten vindt u hier en wordt ook getoond bij het afrekenen voordat u uw bestelling plaatst. Alle prijzen die in de winkel worden weergegeven, kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voordat een aankoop is voltooid.

Alle prijzen zijn inclusief btw. Toepasselijke belastingen worden weergegeven bij het afrekenen of op de beschrijvingspagina van het apparaat en/of de abonnementsdienst voordat u uw bestelling plaatst.

8. Inruilen

Wanneer u een nieuwe Pixel-telefoon koopt, kunt u de mogelijkheid krijgen om uw oude telefoon in te ruilen via één of meer van onze inruilpartners. Een dergelijke inruil is onderhevig aan aanvullende voorwaarden, die aan u worden verstrekt voordat u doorgaat met de inruiloptie - lees dergelijke voorwaarden zorgvuldig door voordat u aanbiedt om een apparaat aan onze inruilpartner te verkopen.

9. Levering

Het is mogelijk dat we niet in staat zijn om apparaten te leveren aan of abonnementsdiensten aan te bieden op alle locaties. Als er leveringsbeperkingen zijn, worden deze aan het begin van de bestelprocedure aan u meegedeeld, indien dit niet eerder is gebeurd. U kunt ook onze pagina landbeschikbaarheid raadplegen voor locaties waar we uw apparaat leveren of een abonnementsdienst aanbieden. Als Google geen apparaat verzendt naar het adres dat u hebt opgegeven, ontvangt u bericht en worden er geen kosten in rekening gebracht voor uw bestelling.

Als u uw apparaat niet ontvangt, neem dan contact op met Ondersteuning Google Store. U vindt hier meer informatie over ontbrekende zendingen.

Informatie over leverdata, -tijden en -kosten vindt u hier. Hoewel we ernaar streven om uw apparaat zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te leveren, gaat u ermee akkoord dat alle leverdata of -tijden die door Google (of een bezorger) worden verstrekt, slechts schattingen zijn en niet worden gegarandeerd.

10. Beschikbaarheids- en bestellingslimieten

Alle apparaten en abonnementsdiensten die in de winkel worden aangeboden, zijn afhankelijk van beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om het aanbieden van bepaalde apparaten en/of abonnementsdiensten te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige aansprakelijkheid.

Bepaalde producten hebben een hoeveelheidslimiet. U mag niet meer dan het maximale aantal apparaten bestellen dat we op een productpagina of in een productbeschrijving aangeven, anders kunnen we een deel van uw bestelling afwijzen en/of weigeren om de apparaten naar u te verzenden.

11. Prijsfouten

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat er geen fouten staan in de prijzen die worden genoemd in de Google Store. In het onwaarschijnlijke geval dat een duidelijke en substantiële fout zich voordoet, gaat u ermee akkoord dat Google niet gebonden is aan die onjuiste prijs en uw bestelling kan annuleren, tenzij uw creditcard, betaalpas of andere betaalmethode op uw Google-betalingsaccount al in rekening is gebracht. Als er een duidelijke en substantiële fout wordt ontdekt en het bedrag is nog niet in rekening gebracht, laten we u de juiste prijs weten en krijgt u de mogelijkheid om door te gaan met uw bestelling tegen de juiste prijs of de bestelling te annuleren.

12. Aanbiedingen

Google kan promotionele aanbiedingen of prijzen verstrekken voor de verkoop van apparaten of de aankoop van een abonnementsdienst. Als dat het geval is, zijn alle voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke promotionele aanbiedingen of prijzen van toepassing op de aanbieding.

13. Importeren en exporteren

Het apparaat en/of de abonnementsdienst kunnen zijn onderworpen aan import- en exportwetten en -voorschriften in de Verenigde Staten en elders. Deze wetten kunnen beperkingen bevatten op bestemmingen, gebruikers en eindgebruik.

14. Gebruik van het apparaat en de abonnementsdienst

Lees zorgvuldig alle instructies die worden geleverd bij het apparaat en/of de abonnementsdienst, inclusief instructies die mogelijk online beschikbaar zijn. Om gebruik te kunnen maken van een verbeterde functionaliteit van uw apparaat of abonnementsdienst, moet u zich eventueel aanmelden bij uw Google-account of een Google-account aanmaken als u er nog geen hebt. Voor het gebruik van een apparaten- of abonnementsdienst moet u eventueel akkoord gaan met overeenkomsten die van toepassing zijn op uw gebruik van het apparaat, de abonnementsdienst of software op het apparaat.

15. Kopen als consument

U mag alleen apparaten en/of een abonnementsdienst kopen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik buiten uw vak, bedrijf, ambacht of beroep. U mag geen apparaat of abonnementsdienst doorverkopen, maar u mag het apparaat of de abonnementsdienst als geschenk geven.

16. Technische specificaties van het apparaat

De levensduur van de batterij van uw apparaat, zoals beschreven op elke pagina met een apparaatbeschrijving, hangt af van de instellingen, het gebruik van het apparaat en vele andere factoren. Batterijtesten worden uitgevoerd met behulp van specifieke apparaten en daarom kunnen de werkelijke resultaten variëren. Apparaten met opslagcapaciteit kunnen vooraf worden geformatteerd met besturingssysteemsoftware en andere bestanden. Als gevolg hiervan is de werkelijke geformatteerde capaciteit minder dan het geheugen dat in elke apparaatbeschrijving wordt vermeld.

17. Retourbeleid en informatie over herroeping

Retourzendingen en terugbetalingen voor apparaten vallen onder ons retourbeleid (apparaten).

Annuleringen en terugbetalingen voor abonnementsdiensten vallen onder ons annuleringsbeleid. Bekijk deze beleidslijnen.

Juridisch herroepingsrecht voor apparaten

Als u koopt als consument, hebt u de rechtsbevoegdheid om overeenkomsten voor apparaten binnen 14 dagen na levering van het artikel zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingsperiode loopt af 14 dagen na de dag waarop u, of een door u goedgekeurde derde partij (anders dan de vervoerder), het fysieke bezit verwerft van het apparaat (of van het laatste apparaat als uw bestelling betrekking heeft op meerdere apparaten).

Juridisch herroepingsrecht voor abonnementsdiensten

Als u koopt als consument, hebt u de rechtsbevoegdheid om overeenkomsten voor apparaten binnen 14 dagen na levering van het artikel zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingsperiode loopt af 14 dagen na aankoop van de abonnementsdiensten.

Contact met ons opnemen over de herroeping

Om uw herroepingsrecht voor een apparaat of abonnementsdienst (zoals hierboven beschreven) uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt ook contact opnemen met Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland via store-eu-support@google.com of ons informeren via de pagina Contactpersonen.

Om te voldoen aan de uiterste herroepingsdatum, is het voldoende om bericht te sturen over uw uitoefening van het herroepingsrecht voordat de 14 dagen durende herroepingsperiode is verstreken.

Modelformulier voor herroeping

Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland:

Hierbij verklaar ik dat ik mijn verkoopovereenkomst voor de volgende goederen of diensten herroep:

Ontvangen op:

Name:

Adres:

Handtekening:

Effecten van herroeping binnen een periode van 14 dagen

Als u een overeenkomst voor een apparaat of abonnementsdienst in deze periode van 14 dagen herroept, vergoeden wij alle betalingen die wij van u ontvangen hebben met betrekking tot die overeenkomst. Dit omvat de kosten van levering van een apparaat (met uitzondering van de aanvullende kosten die voortvloeien uit uw keuze van een ander soort levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden).

Als het een overeenkomst voor een apparaat is, moet u het apparaat zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u uw herroeping van de overeenkomst aan ons mededeelt, terugsturen. De uiterste datum wordt gehaald als u het apparaat terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

Terugbetaling wordt gedaan zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop we geïnformeerd worden over uw beslissing om de overeenkomst te herroepen of, als het een overeenkomst voor een apparaat is, worden terugbetalingen gedaan binnen 14 dagen na de dag waarop we het apparaat van u terugontvangen (of, indien eerder, de dag waarop u bewijs hebt geleverd dat u het apparaat naar ons heeft teruggestuurd). We voeren dergelijke terugbetalingen uit met dezelfde betaalmiddelen als die u hebt gebruikt voor de eerste transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval worden er geen kosten in rekening gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

Tenzij we uitdrukkelijk anders aangeven, draagt Google de directe kosten voor het retourneren van het apparaat.

U bent alleen aansprakelijk voor een verminderde waarde van het apparaat als gevolg van enige behandeling anders dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het apparaat vast te stellen.

18. Gegevens en deactivering

U bent verantwoordelijk voor het beheren van alle gegevens die op uw apparaat of via uw abonnementsdienst zijn opgeslagen, waaronder bijvoorbeeld het verwijderen, overdragen en maken van reservekopieën van dergelijke gegevens. Als u bijvoorbeeld besluit om het apparaat terug te sturen, of als u een apparaat naar Google moet sturen ter reparatie of vervanging, is het uw verantwoordelijkheid om alle persoonlijke of andere gegevens op het apparaat te wissen voordat u het naar Google verzendt.

Als u Google vertelt dat u uw apparaat niet hebt ontvangen, het apparaat defect, verloren of gestolen is, kan Google dat apparaat deactiveren. Deactivering verwijdert niet automatisch persoonlijke of andere gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen. We raden u echter ten zeerste aan om regelmatig een reservekopie van uw gegevens te maken.

19. Garantie op het apparaat

Informatie over de garantie van de fabrikant zijn te vinden in de doos van het apparaat en bij het Garantiecentrum. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op consumenten die een apparaat kopen bij Google of diens geautoriseerde wederverkopers in de EER (behalve Frankrijk), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, tenzij anders vermeld in de beperkte garantie.

20. Wettelijke garantie

Als u een consument bent gevestigd in de EER die digitale inhoud, diensten of goederen consumeert en u akkoord gegaan bent met deze voorwaarden, dan biedt de consumentenwetgeving van de EER u een wettelijke garantie met betrekking tot de digitale inhoud, diensten of goederen die wij leveren. Een wettelijke garantie is een vereiste volgens de wet dat een verkoper of handelaar aansprakelijk is als diens digitale inhoud, diensten of goederen defect zijn. Krachtens deze garantie zijn wij aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat u ontdekt:

  • binnen twee jaar na de levering van goederen (zoals een telefoon) of de eenmalige levering van digitale inhoud of diensten (zoals een film); of
  • op elk moment tijdens de “continue” levering van digitale inhoud of diensten (zoals Nest Aware).

Uw nationale wetgeving kan een nog langere garantie bieden. Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot defecte apparaten, zie rubriek 21 hieronder. Uw rechten krachtens deze wettelijke garanties worden niet beperkt door andere commerciële garanties die wij verstrekken (zoals de fabrieksgarantie). Als u een vordering wilt indienen uit hoofde van de wettelijke garantie, neem dan contact op met Ondersteuning Google Store.

21. Defecten aan het apparaat

Naast uw rechten uiteengezet in rubriek 19 (garantie op het apparaat) kunt u, als het apparaat defect is of raakt zonder eigen schuld, wettelijke rechten hebben, zoals het recht op reparatie of vervanging van het defecte apparaat, of in sommige gevallen een prijsverlaging, of het recht om de overeenkomst te annuleren voor een terugbetaling.

Als u een defect apparaat hebt, neem dan contact op met Ondersteuning Google Store. Als het apparaat is vervaardigd door een derde partij, kan Google u doorverwijzen naar de toepasselijke fabrikant van het apparaat voor initiële ondersteuning bij apparaatdefecten.

Google kan vereisen dat u het defecte apparaat retourneert voordat er een vervanging naar u wordt gestuurd. U moet er vervolgens voor zorgen dat het juiste apparaat wordt teruggestuurd naar Google. Google is niet verplicht u een vervanging te sturen totdat we het juiste apparaat hebben ontvangen. Als Google u naar eigen goeddunken een geavanceerd vervangend apparaat verstrekt voordat we uw defecte apparaat hebben ontvangen en u het defecte apparaat niet binnen een redelijke termijn (zoals aan u medegedeeld in een kennisgevings-e-mail) retourneert, machtigt u Google om de volledige waarde van het vervangende apparaat in rekening te brengen via uw oorspronkelijke betaalmethode.

Niets in deze rubriek heeft invloed op uw wettelijke rechten uit hoofde van wettelijke of toepasselijke wetgeving.

22. Productverplichtingen

Volgens de wet hebt u recht op bepaalde rechten wanneer u een apparaat en/of abonnementsdienst aanschaft. We beloven bijvoorbeeld dat we het recht hebben om het apparaat en/of de abonnementsdienst aan u te verkopen, dat het apparaat en/of de abonnementsdienst voldoet aan de beschrijving die we hebben verstrekt voorafgaand aan uw aankoop en dat het apparaat en/of de abonnementsdienst van aanvaardbare kwaliteit is en geschikt is voor het doel. Behalve deze verplichtingen en de verplichtingen die uitdrukkelijk aan u zijn verstrekt met betrekking tot het apparaat en/of de abonnementsdienst, zijn er geen andere garanties, waarborgen, voorwaarden of bepalingen van toepassing op onze overeenkomst met u, tenzij uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden.

23. Apparaatfuncties buiten de controle van Google

U erkent dat, tenzij specifiek vermeld op een pagina met een apparaatbeschrijving, geen enkel apparaat wordt geleverd met een mobiel data-abonnement, een draadloos dienstenabonnement of een andere internetverbindingsdienst. U bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot het internet of de draadloze dienst via een mobiele datadienstaanbieder of een draadloze-dienstaanbieder (elk een “draadloze aanbieder”) of een andere dienstaanbieder voor internetverbinding (“internetaanbieder”) wiens dienst compatibel is met het apparaat. Vraag uw draadloze aanbieder of uw mobiele-data-abonnement compatibel en beschikbaar is.

Als uw apparaat een simkaart of een andere mobiele verbindingsfunctie behoeft die vereist wordt door uw draadloze aanbieder of internetaanbieder, bent u als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van dergelijke verbindingsfunctie(s). Als uw apparaat wifi-functionaliteit heeft waarmee u toegang hebt tot het internet, begrijpt u dat u toegang nodig hebt tot een compatibel wifi-toegangspunt.

U gaat ermee akkoord dat, tenzij specifiek vermeld op een apparaatbeschrijvingspagina of anderszins overeengekomen door Google, Google geen verantwoordelijkheid draagt voor het leveren van mobiele datadiensten, draadloze diensten of andere diensten voor internetverbinding, of de voorwaarden waaronder draadloze aanbieders of internetaanbieders deze diensten kunnen aanbieden. Internetaanbieders en draadloze aanbieders kunnen u kosten in rekening brengen voor gebruik en andere kosten waarover Google geen controle heeft.

U begrijpt dat het apparaat mogelijk alleen compatibel is met bepaalde accessoires voor apparatuur die zijn vervaardigd door derden, en Google geeft geen garantie met betrekking tot dergelijke apparatuuraccessoires van derden of hun compatibiliteit met het apparaat.

Het retourneren van het apparaat, in overeenstemming met deze voorwaarden, annuleert niet uw dienstenovereenkomst met uw internet- of draadloze aanbieder, indien van toepassing, dus u moet rechtstreeks contact opnemen met uw internet- of draadloze aanbieder (en andere toepasselijke dienstenaanbieders) om dergelijke dienst(en) te annuleren.

24. Verplichtingen

Deze voorwaarden beperken alleen onze verantwoordelijkheden zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Deze voorwaarden beperken de aansprakelijkheid van Google niet voor fraude, frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

Behalve de rechten en verantwoordelijkheden die in deze rubriek worden beschreven, is Google alleen aansprakelijk voor haar inbreuken op deze voorwaarden, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. In deze rubriek betekent “aansprakelijkheid” verliezen door enige juridische vordering, ongeacht of de vordering is gebaseerd op een overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of andere reden, en of die verliezen al dan niet redelijkerwijs hadden kunnen worden verwacht of voorzien.

25. Store-tegoed en promotioneel tegoed

Google Store-tegoed ('Store-tegoed'), inclusief ‘courtesytegoeden’ en promotionele tegoeden, zijn alleen geldig voor gebruikers die 18 jaar of ouder zijn. Google Store-tegoed wordt uitgegeven door Google. Als u Store-tegoed wilt inwisselen, moet u een Google Payments-account hebben of maken.

Het Store-tegoed kan niet worden gebruikt voor doorlopende abonnementen, maar kan worden gebruikt voor de aankoop van andere (eenmalige) betalingen voor producten of diensten die beschikbaar zijn in de Google Store. Het Store-tegoed is niet inwisselbaar voor contant geld of andere kaarten, kan niet worden gerestitueerd, kan niet door u worden gecombineerd met andere tegoeden die niet in de Google Store staan op uw Google Payments-account en kan niet worden doorverkocht, geruild of overgedragen voor waarde, behalve voorzover wettelijk vereist. Store-tegoed dat is uitgegeven in Nederland kan alleen worden gebruikt in Google Store Nederland.

Als je onvoldoende Store-tegoed hebt om een artikel te betalen, kun je een extra geldig betaalmiddel gebruiken om je transactie af te ronden. Het Store-tegoed wordt toegepast op het aankoopbedrag vóór enig beschikbaar prepaid tegoed of ander betaalmiddel wordt toegepast. Ongebruikt Store-tegoed blijft op uw account staan. Als een aankoopbedrag dat is betaald met Store-tegoed wordt terugbetaald, wordt het terugbetaalde bedrag teruggestort op uw Store-tegoed saldo voor toekomstig gebruik onder dezelfde voorwaarden. Ga naar de pagina Betaalcentrum om uw Store-tegoed-saldo te bekijken.

Er zijn geen kosten verbonden aan Store-tegoed. Wanneer Store-tegoed na verloop van tijd vervalt, wordt de vervaldatum duidelijk aangegeven en vervalt het ongebruikte Store-tegoed op de aangegeven datum, tenzij het Store-tegoed wordt verlengd in overeenstemming met deze Voorwaarden. Store-tegoeden worden gebruikt in de volgorde waarin ze vervallen. Als er een terugbetaling wordt gegeven voor vervallen Store-tegoed, kan Google de geldigheidsperiode verlengen indien dit wettelijk is toegestaan.

Google is niet verantwoordelijk als Store-tegoed wordt gestolen of gebruikt zonder uw toestemming. Google heeft het recht om uw Store-tegoed-account te sluiten, bestellingen te annuleren en/of alternatieve betalingsvormen te vereisen als u frauduleus verkregen Store-tegoed gebruikt om aankopen te doen. Als u uw Google-betalingsaccount sluit, vervallen alle ongebruikte Store-tegoeden die aan uw account zijn gekoppeld.

26. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Als u in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland woont, zijn deze voorwaarden en uw relatie met Google krachtens deze voorwaarden onderworpen aan de wetten van uw land van verblijf, en kunt u juridische geschillen aanhangig maken bij uw lokale rechtbanken.

Als u een consument bent gevestigd in de EER, neem dan rechtstreeks contact met ons op om problemen op te lossen. De Europese Commissie biedt ook een online platform voor geschillenbeslechting, dat wij accepteren indien wettelijk vereist. Behalve wanneer wettelijk vereist, is Google niet wettelijk verplicht om deze of andere alternatieve platforms voor geschillenbeslechting te gebruiken.

27. Over deze voorwaarden

Volgens de wet hebt u bepaalde rechten die niet kunnen worden beperkt door een overeenkomst zoals deze dienstvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn op geen enkele wijze bedoeld om deze rechten te beperken.

Deze voorwaarden beschrijven de relatie tussen u en Google. Ze creëren geen wettelijke rechten voor andere mensen of organisaties, zelfs als anderen op grond van deze voorwaarden profiteren van die relatie.

Geen van beide partijen is verantwoordelijk voor enige vertraging of het niet naleven van deze voorwaarden als de vertraging of het falen voortvloeit uit een oorzaak die buiten diens redelijke controle valt.

Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet geldig of afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op de overige voorwaarden.

Als u zich niet houdt aan deze voorwaarden en wij niet direct actie ondernemen, betekent dit niet dat we onze eventuele rechten opgeven (zoals het nemen van maatregelen in de toekomst).

De voorwaarden die u accepteert op het moment dat u een bestelling plaatst voor het apparaat en/of de abonnementsdienst zijn van toepassing op een dergelijke bestelling voor het apparaat en de abonnementsdienst. We kunnen deze voorwaarden (1) bijwerken om wijzigingen in onze producten, diensten of hoe we zaken doen weer te geven - bijvoorbeeld wanneer we nieuwe diensten, functies, technologieën, prijzen of voordelen toevoegen (of oude verwijderen), (2) om wettelijke, reglementaire of veiligheidsredenen, of (3) om misbruik of schade te voorkomen. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden worden op de website van de winkel geplaatst. Voor apparaten is een nieuwe versie van de voorwaarden onderworpen aan uw aanvaarding op het moment dat u een nieuwe bestelling plaatst.

Bovendien, als wijzigingen van deze voorwaarden van wezenlijk belang zijn of een nadelig effect hebben op uw rechten en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, delen we deze wijzigingen vooraf mee en hebt u het recht om de overeenkomst te beëindigen voordat de wijzigingen van kracht worden en een terugbetaling te ontvangen voor alle abonnementsdiensten die zijn betaald maar niet ontvangen. Voor apparaten is een nieuwe versie van de voorwaarden onderworpen aan uw aanvaarding op het moment dat u een nieuwe bestelling plaatst.