-salgsbetingelser for Enheder – Danmark

Ikrafttrædelse: August 5, 2015

Disse salgsbetingelser for Enheder og andre betingelser, der henvises til i disse betingelser, såsom vilkårene i Return Policy og Warranty Center ("Terms"), er gældende i forholdet mellem dig og Google Commerce Limited, hvis primære forretningssted er på adressen Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google" eller "vi"), i forbindelse med dine køb af enheder og/eller tilbehør i ("Enhed").

Din accept af disse Betingelser er en forudsætning for dit køb af Enheden. Læs dem venligst nøje. Hvis du ikke forstår Betingelserne eller dele af dem, skal du ikke afgive en ordre.

Google Services

Når du bruger Googles services gennem din Enhed, er din brug deraf underlagt de gældende vilkår og betingelser for pågældende services, herunder også Googles servicevilkår. I forbindelse med brug af visse funktionaliteter på Enheden kan det være påkrævet, at du opretter en Google-konto. Bemærk, at Googles services og indhold kan variere fra område til område.

Google Payments

For at afgive en ordre skal du have en Google Payments account. Det kan også være nødvendigt, at du har en Google Payments-konto, hvis du skal returnere eller have din Enhed byttet eller i forbindelse med modtagelse af support udbudt af Google. Det er gratis at have en Google Payments-konto, og hvis du ikke har en, vil du blive dirigeret til Google Payments, før du kan gennemføre dit køb. Din brug af Google Payments er underlagt Google Paymentss Betingelser for Service. Hvis du ikke kan acceptere Google Payments Terms of Service, skal du ikke afgive en ordre.

Datasikkerhed

Se venligst Googles Privatlivspolitik samt Bemærkninger om beskyttelse af personlige oplysninger for Google Payments for yderligere oplysninger om, hvordan Google indsamler, bruger og videregiver de oplysninger, vi modtager fra dig.

Du accepterer, at Google, med henblik på at håndtere din ordre og beskytte dig og Google mod svigagtige transaktioner, kan videregive dine ordreoplysninger til anerkendte tredjeparter til verificering af adresseoplysninger og til at assistere med opfyldelsen og leveringen af din ordre.

Support

Se Google Store Support for flere oplysninger om support ydet af Google i forbindelse med din Enhed. Google-supportteamet yder kun support, hvis du befinder dig i et land, hvor der ydes support, som beskrevet på siden Country Availability.

Afgivelse af ordre, udfærdigelse af kontrakt og betaling

Når du afgiver en ordre på en Enhed i , giver du Google tilladelse til at hæve det samlede ordrebeløb på det kreditkort, betalingskort eller en eventuel anden betalingsmetode, du har valgt til dit køb (inklusive forsendelsesomkostninger og afgifter).

Google forbeholder sig retten til at afvise din ordre på grund af mangel på produktet eller andre velbegrundede til enhver tid angivne årsager. Google kan fx afvise din ordre, hvis du ikke bor i et land, fra hvilket Enheder kan købes via Google Store, eller hvis du bestiller mere end det højst tilladte antal Enheder.

Vi sender dig uden ophold en e-mail med bekræftelse på din ordre og med angivelse af dit ordrenummer, som du skal oplyse, hvis du har nogle opfølgende spørgsmål. Husk altid at tjekke din ordre og rette eventuelle fejl, før du indsender ordren til os. Vi sender dig endnu en e-mail til bekræftelse af afsendelse af produktet eller afvisning af din ordre senest 30 dage efter, du har afgivet ordren. Din kontrakt med Google træder i kraft på tidspunktet, du afgiver ordren, men forudsætter, at Google dernæst sender e-mail nr. to med bekræftelse på, at Enheden er afsendt. Som nævnt i nedenstående afsnit om Levering, kan der være omstændigheder, der betyder, at vi ikke kan afsende en Enhed til dig. Hvis din ordre indeholder mere end et produkt, som ikke alle sendes på samme tid, er kontrakten på de produkter, der ikke er blevet sendt også forudsat, at vi sender en e-mail til bekræftelse på afsendelsen af de resterende produkter.

Priser og afgifter

Prisen på Enheden vist på sitet inkluderer ikke forsendelsesomkostninger. Du kan finde oplysninger om forsendelsesomkostninger her og disse oplysninger vil også blive vist, når du går til kassen efter at have afgivet din ordre.

Alle priser er inklusive moms.

Gældende afgifter vil blive oplyst, når du går til kassen, eller på siden, der beskriver Enheden.

Alle priser, der vises i kan ændres til enhver tid uden varsel. Du vil blive opkrævet den pris for Enheden, der er angivet på det tidspunkt, du afgiver ordren.

Hvis Google sætter prisen på en Enhed ned inden for 15 dage fra den dato, hvor du bestiller Enheden, skal du kontakte Google Store Support senest 15 dage efter prisændringen og anmode om refundering eller kreditering af forskellen mellem den pris, du blev opkrævet, og den reducerede pris. Bemærk venligst, at dette ikke omfatter tidsbegrænsede prisnedslag, som for eksempel særlige udsalg eller udsalg knyttet til særlige begivenheder og tilbud, der annonceres som værende udbudt i begrænset kvantitet.

Google bruger i nogle tilfælde også kampagnetilbud eller kampagnepriser i forbindelse med salg af Enheder. I den forbindelse vil eventuelle betingelser for pågældende kampagner være gældende i tilfælde af uoverensstemmelse med disse Betingelser.

Levering

Det er ikke sikkert, at vi kan levere til alle områder. Se venligst siden Country Availability, hvor du kan se de områder, hvor vi kan levere din Enhed. Hvis Google ikke leverer en Enhed til den adresse, du har oplyst, vil du blive underrettet derom, og du vil ikke blive opkrævet beløbet.

Hvis en Enhed ikke kan leveres, fordi du har afgivet fejlagtige eller ufuldstændige leveringsoplysninger, vil Enheden blive returneret til Google. I det tilfælde vil du ikke blive opkrævet for Enheden (og omkostninger, der allerede er påløbet, vil blive tilbageført med brug af den oprindelige betalingsmetode anvendt i din Google Payments-konto), men du kan blive opkrævet for forsendelse (og disse omkostninger vil ikke blive tilbageført). Hvis en Enhed ikke bliver leveret, fordi vi eller en fragtmand har begået en fejl, vil du ikke blive opkrævet noget beløb, og alle omkostninger, der måtte være påløbet, vil blive tilbageført.

Hvis du ikke modtager din Enhed, bedes du kontakte Google Store Support.

Fejl i forbindelse med prisfastsættelse

Vi gør os store bestræbelser på at sikre, at der ikke forekommer fejl i de priser, der vises i Google Store. Hvis der dog alligevel skulle forekomme en fejl, accepterer du hermed, at Google ikke vil være bundet af pågældende fejlagtige pris, medmindre beløbet allerede er trukket på dit kreditkort, betalingskort eller anden betalingsmåde angivet for din Google Payments-konto. Hvis der opdages en fejl, og du endnu ikke er blevet opkrævet beløbet, vil vi oplyse dig den korrekte pris, og du vil få muligheden for at gennemføre din ordre til den rigtige pris eller at annullere ordren.

Begrænsninger på ordrer

Du kan ikke bestille mere end det maksimale antal Enheder, som vi til enhver tid måtte have anført. Fx kan have anført en mængdebegrænsning på en bestemt Enhed.

Import og eksport

Enheden kan være underlagt import- og eksportlovgivning og -bestemmelser i USA og andre lande. Du skal overholde al indenlandsk og international import- og eksportlovgivning og -bestemmelser, der er gældende i forbindelse med Enheden. Sådan lovgivning kan indeholde begrænsninger på destinationer, brugere og slutbrugers anvendelse.

Brug af Enheden

Læs venligst alle instruktioner, der leveres sammen med Enheden, herunder også instruktioner, der måtte være tilgængelige online.

For at udnytte eventuel forbedret funktionalitet på din Enhed er det muligt, at du skal logge ind i din Google-konto eller oprette en Google-konto, hvis du ikke allerede har en. Derudover accepterer du at overholde eventuelle softwarelicensaftaler, der dækker din brug af software på Enheden. Google kan også stille softwareopdateringer/-opgraderinger til rådighed, som du kan være nødt til at installere for at få det fulde udbytte af funktionaliteten på din Enhed og/eller Google services på din Enhed. Brug af software kan være underlagt yderligere licensbetingelser.

Videresalg og gaver

Du må kun købe Enheder til eget brug. Du må ikke videresælge Enheder i erhvervsmæssig sammenhæng, men du må gerne give en Enhed i gave. Modtagerne af gaver er måske nødt til at åbne og opretholde en Google Payments-konto for at kunne modtage support ydet af Google. Disse Betingelser er gældende for alle modtagere af gaver.

Tekniske specifikationer for Enheder

Batterilevetiden for din Enhed, som beskrevet på en eventuel side, der beskriver Enheden, afhænger af indstillinger, brug samt mange andre faktorer. Batteritests udføres på særlige Enheder og de faktiske resultater kan variere.

Enheder med lagringskapacitet kan være præformateret med operativsystemer og andre filer. Derfor kan den faktiske formaterede kapacitet være mindre end den hukommelse, der er anført på siden, der beskriver Enheden i Google Play Butik.

Oplysninger og deaktivering

Du er ansvarlig for håndtering af de oplysninger, der er lagret på din Enhed, fx for sletning, overførsel og back-up af sådanne oplysninger. Hvis du fx beslutter dig for at annullere din ordre og returnere Enheden, eller hvis du sender en Enhed til Google, fordi den skal byttes, er det dit ansvar at slette alle personlige og andre oplysninger på Enheden, før du sender den til Google. Google er ikke ansvarlig for nogen former for brug eller videregivelse af oplysninger, der ligger på en Enhed. Hvis du fortæller Google, at du ikke har modtaget din Enhed, at Enheden er fejlbehæftet, eller den er blevet mistet eller stjålet, kan Google deaktivere pågældende Enhed. Deaktivering sletter ikke automatisk personlige eller andre oplysninger lagret på din Enhed. Vi anbefaler, at du laver back-up af dine oplysninger med jævne mellemrum.

Returneringspolitik

Returnering, refundering og udbytning af produkter er underlagt vores Returneringspolitik, der kan læses her.

Defekte varer, Garanti, Fraskrivelse af Garantier

Hvis Enheden er eller bliver fejlbehæftet, uden du selv er skyld deri, kan du være berettiget til refundering, erstatning eller reparation af Enheden. Kontakt venligst altid producenten, hvis produktet er dækket af producentens garanti, som beskrevet i Warranty Center.

Hvis du har en fejlbehæftet Enhed, bedes du kontakte Google Store Support. I visse situationer vedrørende yderligere garanti kan Google henvise dig til den relevante producent af Enheden for support vedrørende fejl på Enheden.

Hvis Google giver dig en erstatningsenhed, accepterer du, at Google kan udskifte den fejlbehæftede Enhed med enten en ny eller en repareret Enhed. Dette afsnit påvirker på ingen måde dine rettigheder som køber af varer i henhold til forbrugerbeskyttelseslovgivningen.

Erklæringer i forhold til produktet

I henhold til gældende lov har du visse rettigheder, når du køber en Enhed. Vi erklærer fx, at vi er berettiget til at sælge Enheden til dig, at Enheden lever op til den beskrivelse, vi har givet forud for dit køb, og at Enheden vil være af en acceptabel kvalitet og brugsegnet. Udover disse erklæringer og de erklæringer, der udtrykkeligt er afgivet over for dig vedrørende Enheden, gælder der ikke andre garantier, erklæringer, vilkår eller betingelser for vores aftale med dig, medmindre sådanne er udtrykkeligt anført i disse Betingelser.

Funktionaliteter ved Enheden, der ligger uden for Googles kontrol

Du accepterer, at medmindre det er udtrykkeligt anført på siden, der beskriver Enheden, bliver Enhederne ikke leveret med en mobildataplan, trådløs service eller anden form for aftale om internetforbindelse. Du er selv eneansvarlig for at opnå adgang til internettet gennem en udbyder af mobiltelefoni eller trådløse tjenester ("Mobiltelefonselskab") eller anden internetudbyder ("Internetudbyder"), hvis tjenester er kompatible med Enheden. Hvis din Enhed indeholder funktionalitet, der kan skabe adgang til internettet via en mobildataløsning, kan Enheden være konfigureret til at fungere sammen med en bestemt mobilnetværksteknologi. Kontakt dit Mobiltelefonselskab for at undersøge kompatibiliteten og mobildataløsningernes tilgængelighed.

Hvis din Enhed behøver et sim-kort eller andet udstyr til at opnå forbindelse påkrævet af dit Mobiltelefonselskab eller Internetudbyder, er du selv ansvarlig for at anskaffe sådant udstyr. Hvis din Enhed har WiFi-funktionalitet, der gør det muligt at opnå forbindelse til internettet, er du bevidst om, at du har behov for adgang til et 802.11a/b/g/n- eller tilsvarende WiFi-adgangspunkt, som beskrevet i de tekniske specifikationer for Enheden.

Du accepterer, at medmindre det er specifikt angivet på siden, der beskriver Enheden, er Google ikke ansvarlig for tilvejebringelse af mobildataydelser, trådløse tjenester eller andre former for internetopkobling eller for betingelserne i henhold til hvilke Mobiltelefonselskaber eller Internetudbydere måtte udbyde sådanne tjenester. Internetudbydere og Mobiltelefonselskaber kan opkræve forbrugstakster og andre gebyrer, som Google ikke har kontrol over.

Du accepterer, at Enheden måske kun er kompatibel med bestemt hardwaretilbehør fremstillet af tredjeparter, og Google afgiver ingen former for garantier for sådant hardwaretilbehør eller tilbehørets kompatibilitet med Enheden.

Returnering af Enheden i henhold til disse Betingelser er ikke også en opsigelse af din aftale med Internetudbyderen eller Mobiltelefonselskabet, så du skal kontakte din Internetudbyder eller dit Mobiltelefonselskab (samt andre relevante serviceudbydere) direkte, hvis du ønsker af opsige sådanne tjenester.

Ansvarsbegrænsning

Google og dets datterselskaber og koncernforbundne virksomheder ("Google-parter") er ikke ansvarlige (inden for kontrakt, uden for kontrakt (herunder uagtsomhed) eller på anden vis) for:

(a) tab, der ikke er forårsaget af vores misligholdelse af disse Betingelser,

(b) tab eller skade, der ikke på tidspunktet for indgåelsen af pågældende kontrakt med dig, var en med rimelighed forudsigelig konsekvens af Googles misligholdelse af disse Betingelser,

(c) tab relateret til dine forretninger, tab af fortjeneste eller tabte muligheder, eller

(d) tab af oplysninger opbevaret på Enheden, eller manglende mulighed for at opnå adgang til oplysningerne.

Intet i disse Betingelser har til hensigt at tjene til fraskrivelse eller begrænsning af Googles eller nogen Google-parters ansvar for: (i) dødsfald eller personskade, (ii) bedrageri, (iii) bevidst fremsættelse af urigtige oplysninger, (iv) eventuelle underforståede betingelser vedrørende ejendomsret, som i henhold til lov ikke kan fraskrives eller begrænses, eller (v) ansvar som i henhold til lov ikke kan fraskrives eller begrænses.

Hvis du er forbruger, begrænser dette punkt ikke dine juridiske rettigheder på nogen måde.

Lovvalg og værneting

Disse Betingelser samt eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse Betingelser er underlagt dansk ret. Krav som følge af eller i forbindelse med disse Betingelser er underlagt de danske domstoles enekompetence, eller hvis du har din faste bopæl i et andet land end Danmark, da domstolene i pågældende lands enekompetence. Uanset ovenstående forbeholder Google sig retten til at ansøge om fogedforbud (eller tilsvarende typer foreløbige retsmidler) i enhver jurisdiktion.

Ændringer af Betingelserne

De Betingelser der er gældende på det tidspunkt, du afgiver din ordre på Enheden, vil være gældende for ordren og for Enheden. Google forbeholder sig retten til at ændre disse Betingelser til enhver tid, og enhver sådan ændring vil i sådant tilfælde være gældende for fremtidige ordrer.

Begivenheder uden for Parternes rimelige kontrol

Ingen af Parterne er ansvarlige i tilfælde af forsinkelse eller manglende overholdelse af disse Betingelser, hvis årsagen dertil ligger uden for pågældende Parts rimelige kontrol.

Intet afkald

I tilfælde af din manglende overholdelse af disse Betingelser, og vi ikke straks tager skridt i den anledning, er dette ikke et udtryk for, at vi giver afkald på eventuelle rettigheder, vi måtte have i den forbindelse (herunder fremtidige retsskridt).

Vilkårenes uafhængighed

Hvis det viser sig, at en bestemt betingelse ikke kan håndhæves, vil dette ikke påvirke de andre betingelser heri.