Condicions dels codis promocionals a Google Store

Aquestes condicions del servei generals s'apliquen quan Google LLC o algun dels seus afiliats ("Google") ofereixen un codi promocional, o bé quan ho fa qualsevol tercer associat amb Google, per a la compra d'un dispositiu, d'un accessori o d'altres articles venuts exclusivament a Google Store. Aquests codis promocionals representen un descompte del preu (que pot ascendir fins a l'import promocional), no tenen valor emmagatzemat, només són d'un únic ús, no es poden transferir a altres usuaris, no es poden tornar a carregar, no es poden canviar pel seu valor en metàl·lic i tampoc no tenen cap valor després d'utilitzar-los una vegada. Tots els codis promocionals s'han de bescanviar dins del període especificat de l'oferta promocional. En cas contrari, deixaran de tenir valor després de la data de caducitat indicada. Google i, si escau, els tercers associats amb Google, no es fan responsables dels codis promocionals perduts o robats, ni tampoc dels codis caducats que no es bescanviïn dins del període de bescanvi. Per poder bescanviar els codis promocionals, l'usuari ha de residir al país en què s'aplica l'oferta promocional i ha de tenir 13 anys com a mínim. Les condicions estan subjectes a la legislació aplicable. Els codis no tenen validesa on se'n prohibeixi l'ús.