Condicions dels codis promocionals a Google Store

Aquestes Condicions del servei generals s'apliquen quan Google Inc. o un tercer associat amb Google Inc. ofereix un codi promocional per a la compra d'un dispositiu, d'un accessori o d'altres articles venuts exclusivament a Google Store. Aquests codis promocionals són un descompte del preu (que pot ascendir fins a l'import de la promoció), no es poden acumular, només són d'un únic ús, no es poden transferir a altres usuaris, no es poden canviar pel seu valor en metàl·lic i, una vegada utilitzats, no tenen cap valor. Tots els codis promocionals s'han de bescanviar dins del període de validesa de l'oferta promocional i deixaran de tenir valor després de la data de caducitat indicada. Google Inc. i, si escau, els seus partners associats, no es fan responsables dels codis promocionals perduts o robats, ni tampoc dels codis caducats que no es bescanviïn dins del període de bescanvi. Per poder bescanviar els codis promocionals, l'usuari ha de residir al país en què s'aplica l'oferta promocional, ha de tenir 13 anys com a mínim i ha de disposar d'un compte de Google Payments (o bé ha d'activar-ne un). Les condicions estan subjectes a la legislació aplicable. Els codis no tenen validesa on se'n prohibeixi l'ús.